Södersjukhuset är beläget på Årstaberget på Södermalm i Stockholm. Byggnationen påbörjades 1938 och sjukhuset invigdes 1944, mitt under andra världskriget, men stod helt klart först 1953.

Södersjukhuset är ett exempel på modernism, med renhet, enkelhet, ljus och luft. Tongivande skapare var Hjalmar Cederström som kallade sig socialingenjör. Arkitekt: Hermann Imhäuser. Till- och ombyggnader har gjorts varje decennium. Under åren 2014-2020 byggs sjukhuset ut som en del av en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet.

Här arbetar idag 4300 personer med bland annat akutsjukvård, förlossningsvård, de vanliga folksjukdomarna och patientnära forskning. Även i framtiden kommer Södersjukhuset att ha en nyckelroll i länets hälso- och sjukvård med ett bredare vårduppdrag och en större kapacitet än idag.

Här på locum.se kan du hålla dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och driftstörningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån område eller byggnad - titta på kartan härintill om du är osäker på vilken byggnad du befinner dig i.

4 300

Antal medarbetare

7 000

Födslar per år

145 000

Besök på akuten/år

Aktuella störningar

Planerat stopp sop- och tvättsug

Planerat stopp sop- och tvättsug

I januari och februari görs omläggning till den nya sop- och tvättsugen till Södersjukhusets nya försörjningbyggnad. I samband med övergången sker ett längre planerat stopp med start den 16 januari.

Plats Hela sjukhuset
Plats
Hela sjukhuset

Renovering av kulvert

Renovering av kulvert

Målning, byte av belysning och avbärarlister samt mindre reparationer genomförs i ett par kulvertar på Plan -1.

Plats Byggnad 10 och 7, Plan -1
Plats
Byggnad 10 och 7, Plan -1

Kontaktpersoner Locum för Södersjukhuset

Faihaa Yaqub
Faihaa Yaqub
Förvaltningsområdeschef
Martina Nilsson
Martina Nilsson
Teknikförvaltare
Helena Lago
Helena Lago
Fastighetsförvaltare