Brandlarmsprov

Under 2018 kommer brandlarmsprov att utföras kvartalsvis vid Södertälje sjukhus.

När

Plats

Södertälje sjukhus


Den regelbundna provningen av det automatiska brandlarmet kommer att utföras andra tisdagen var tredje månad mellan kl. 08:00 och kl.12:00. Vid provningen ringer/ljuder larmdon, blixtljus aktiveras och vissa dörrar stängs automatiskt. Nästkommande datum för provning är den 13 mars. 

Planerad provning under 2018 kommer att ske på följande datum:
13 mars
12 juni
11 september
11 december

Kontaktperson

Jan Ågren
Jan Ågren
Driftcontroller
Tel: 08-123 170 28