Parkeringsgarage
Parkeringsgarage

Parkeringsinformation

Här hittar du som besöker eller arbetar på Södertälje sjukhus aktuell parkeringsinformation.

Gratis parkering för vårdpersonal förlängs in på 2021

Locum vill uppmärksamma det fantastiska och viktiga arbete du som vårdpersonal gör, inte minst i dessa svåra tider, och har därför beslutat att införa avgiftsfri parkering. 

Läs mer här>>

Parkeringshus vid Södertälje sjukhus 

Bilden visar blå himmel och en parkeringsskylt.

Fördelning av parkeringsplatser i parkeringshuset:

  • 22 bilplatser för besökande till Akutmottagning och Förlossning inklusive parkeringsplatser för rörelsehindrade.
  • 205 bilplatser för personal varav 17 bilplatser för kvällspersonal i anslutning till parkeringshuset med infart från Doktorsvägen.
  • 5 mc-platser.

Kvällar, nätter och helger är hela parkeringshuset att vara tillgängligt både för personal och besökande.

Taxor

  • Stockholmsparkeringen, personalparkering: 2 kr/timme och 10 kr/dag vardagar kl.08:00-16:00 (för närvarande parkerar personal utan kostnad)
  • Parkeringshuset, personalparkering: 4 kr/timme och 20kr/dag vardagar kl.08:00-16:00
    (för närvarande parkerar personal utan kostnad)
  • Parkeringshuset, besöksparkering: 20 kr/timme dygnet runt

Långtidsparkering för patienter och besökare

För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar).

Betala din parkering

Precis som tidigare kan parkeringen betalas på olika sätt. Snabbast och enklast är att använda de olika digitala betaltjänsterna som finns tillgängliga där man bland annat kan starta och stoppa sin parkering. Vill du inte ladda ned någon app så finns det även möjlighet att betala parkeringen med sms eller via de parkeringsautomater som finns utplacerade.                          

Så gör du

Här hittar du instruktioner för hur du skapar ett konto i Parkster och hur du hanterar de olika digitala metoderna för betalning. 

Apcoa Parking kundtjänst

Locum ansvarar för parkeringsverksamheten på Södertälje sjukhus och Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakningen. Du når Apcoa Parkings kundtjänst på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. De svarar på frågor som rör betalningssätten, hur du ansluter betalkort och liknande.