Parkeringsgarage
Parkeringsgarage

Parkeringsinformation

Här hittar du som besöker eller arbetar på Södertälje sjukhus aktuell parkeringsinformation.

Gratis parkering för vårdpersonal april-maj 2020

Locum vill uppmärksamma det fantastiska och viktiga arbete du som vårdpersonal gör, inte minst i dessa svåra tider, och har därför beslutat att införa avgiftsfri parkering. 

Läs mer här. 

 

Nytt parkeringshus vid Södertälje sjukhus 

Den 28 februari 2020 öppnade ett nytt parkeringshus vid Södertälje sjukhus med infart från Erik Dahlsbergs väg. Ett parkeringshus som innebär ett utökat antal parkeringsplatser och som bidrar till en säker, trygg och grönare miljö. 

Bilden visar blå himmel och en parkeringsskylt.

Fördelning av parkeringsplatser i parkeringshuset:

  • 22 bilplatser för besökande till Akutmottagning och Förlossning inklusive parkeringsplatser för rörelsehindrade
  • 205 bilplatser för personal varav 17 bilplatser för kvällspersonal i anslutning till parkeringshuset med infart från Doktorsvägen
  • 5 mc-platser

Kvällar, nätter och helger kommer hela parkeringshuset att vara tillgängligt både för personal och besökande.

Nya regler och parkeringsavgifter

Från och med den 1 mars är det inte längre möjligt för personal att parkera på Fågelkärret. Personal hänvisas istället till det nya parkeringshuset eller parkeringen på Stockholmsvägen. Månadsbiljetter ersätts också med dagsbiljetter från och med den 27 februari.

Vad händer med min månadsbiljett?

Har du som medarbetare hunnit köpa en månadsbiljett under övergången mellan månadsbiljett och dagsbiljett behöver du inte vara orolig. Din månadsbiljett gäller giltighetstiden ut både i det nya parkeringshuset och på parkeringen vid Stockholmsvägen.

Varför tas månadsbiljetten bort?

Tim-och dagsbiljetten är ett första steg i att uppnå regionens mål om ett minskat bilåkande. Endast tim- och dagsbiljett finns för att du ska göra ett aktivt val varje gång du väljer bilen framför kollektivtrafik eller cykel.

Nya taxor

  • Stockholmsparkeringen, personalparkering: 2 kr/timme och 10 kr/dag vardagar kl.08:00-16:00
  • Parkeringshuset, personalparkering: 4 kr/timme och 20kr/dag vardagar kl.08:00-16:00
  • Parkeringshuset, besöksparkering: 15 kr/timme dygnet runt

Betala din parkering

Precis som tidigare kan parkeringen betalas på olika sätt. Snabbast och enklast är att använda de olika digitala betaltjänsterna som finns tillgängliga där man bland annat kan starta och stoppa sin parkering. Vill du inte ladda ned någon app så finns det även möjlighet att betala parkeringen med sms eller via de parkeringsautomater som finns utplacerade.                          

Så gör du

Här hittar du instruktioner för hur du skapar ett konto i Parkster och hur du hanterar de olika digitala metoderna för betalning. 

Apcoa Parking kundtjänst

Locum ansvarar för parkeringsverksamheten på Södertälje sjukhus och Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakningen. Du når Apcoa Parkings kundtjänst på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. De svarar på frågor som rör betalningssätten, hur du ansluter betalkort och liknande.