Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus är ett modernt akutsjukhus som erbjuder högkvalitativ akut och planerad specialistvård inklusive förlossning i södra delen av Stockholms län.

Locum förvaltar cirka 84 000 kvadratmeter på sjukhusområdet. På sjukhusområdet pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Just nu genomför Stockholms läns landsting en av de största satsningarna någonsin på länets hälso- och sjukvård. Våren 2017 invigdes en ny behandlingsbyggnad på Södertälje sjukhus med bland annat akutmottagning, intensivvårdsplatser, BB/förlossning samt avancerad operationsavdelning. I augusti togs den nya moderna behandlingsbyggnaden i bruk. Nu pågår en totalrenovering av en vårdbyggnad för att skapa fem nya vårdavdelningar. När ombyggnationen är helt färdig får sjukhuset 120 nya enkelrum och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök. Södertälje sjukhus får med detta en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. De omfattande ny- och ombyggnationerna av sjukhuset innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus.

Här på locum.se/Sodertalje-sjukhus håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån byggnad för att du snabbt ska se vad som berör dig. 

Historik. Södertälje sjukhus invigdes 1907 och har sedan dess byggts ut i flera etapper. I dag är sjukhuset det självklara valet när det gäller högkvalitativ akut och planerad specialistvård inklusive förlossning för den södra delen av länet.

Vad händer under 2018 i vårdfastigheten där du jobbar? Vilka byggprojekt blir klara? Hur ser framtidsplanerna ut? Kanske finns här något som berör dig! Möt Per-Erik Keskitapio, Locums fastighetsförvaltare, som berättar vad som är på gång både under året och på längre sikt. Klicka dig vidare för att läsa vad som hänt under första halvåret 2018. 

84 000

kvadratmeter, förvaltas av Locum

1907

invigdes sjukhuset

1100

arbetar på sjukhuset