locum.se

Flygfoto på Södertälje sjukhus
Flygfoto på Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus är ett kombinerat akutsjukhus med planerad specialist- och förlossningsvård och närsjukhus med geriatrik, palliativ vård och ASIH i södra delen av Stockholms län.

Locum förvaltar cirka 84 000 kvadratmeter på sjukhusområdet. På sjukhusområdet pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Sjukhuset erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik (barnmedicin), geriatrik (vård av äldre), ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), psykiatrisk vård för vuxna samt palliativ vård. På sjukhuset finns också en omfattande radiologisk verksamhet med modern teknisk utrustning för snabb och säker diagnostik.  Läs mer om sjukhuset här >>

Ett sjukhus behöver ständigt utvecklas för att säkra hållbara och effektiva lokaler för all vård inom sjukhusområdet. Vi vill samverka med vården och nyfiket nyttja innovationer, ny teknik och digitalisering som kan utveckla sjukhusets funktioner för effektiv vård.

De yttre miljöerna ska erbjuda läkande vårdmiljöer som stödjer tillfrisknande och skapar attraktiva arbetsplatser. Vi ser dagens och framtidens miljöutmaningar och vill utveckla områdets gröna ytor, bland annat för att säkerställa hantering av dagvatten och främja pollinering. 

Vårt övergripande miljömål är att vara klimatneutrala 2045 och att minimera negativ påverkan på miljö och hälsa i utvecklingen av att skapa socialt hållbara, effektiva inre och yttre vårdmiljöer.

Sjukhuset befinner sig i en aktiv tillväxtfas där två nya moderna vårdbyggnader nyligen stod klara. Ett flertal större renoveringar och moderniseringar pågår.  Läs mer om utvecklingen >>

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. r håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån byggnad för att du snabbt ska se vad som berör dig.

 

 

 

84 000 kvm
förvaltas av Locum
1907
invigdes sjukhuset
08-123 240 00
Sjukhusets telefonväxel