Södertälje sjukhus

Mellan 2013 och 2019 har en stor ny- och ombyggnation pågått på Södertälje sjukhus inom ramen för framtidens hälso-och sjukvård. Med en ny behandlingsbyggnad och en ny vårdbyggnad har Södertälje nu fått en central och utökad roll som kombinerat akut-och närsjukhus för invånarna i sydvästra Stockholms län.

Receptin hus 02.png

Korta fakta

Vårdinnehåll: Akutmottagning, intensivvård, BB/förlossning, operation, sterilteknik, mottagningscentrum samt vårdavdelningar med enkelrum.
Har pågått: 2013-2019
Verksamhetsstart: Etappvis 2017 och 2019.
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 24 000 kvm nybyggnation och 6 800 kvm ombyggnation.
Huvudentreprenörer: Skanska Sverige AB
Arkitekter: BSK Arkitekter
Kostnad: 1500 Mkr (bygg 1200 Mkr +inredning/utrustning 300 Mkr)

 

Vad har vi byggt?

Som ett steg i projektet Nya Södertälje sjukhus öppnades i början av november en helt ny, totalrenoverad vårdbyggnad med 120 enkelrum fördelade på fem våningsplan. Ombyggnationen har pågått under två års tid och är en viktig del i ett stort byggprojekt där en ny behandlingsbyggnad som invigdes 2017 ingår.  

Vilken vård bedrivs här?

I behandlingsbyggnaden som invigdes 2017 samlas akutmottagning, intensivvård, BB/förlossning, operation, sterilteknik, mottagningscentrum och röntgen. I den nya totalrenoverade vårdbyggnaden är alla vårdrum enkelrum vilket minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Dessutom ökar patienternas integritet och behovet av att flytta patienterna minskar. 

Ny -och ombyggnationen av Södertälje sjukhus ger möjligheter för 2 000 nya vårdtillfällen i slutenvården och 7 500 fler akutbesök och ger därmed Södertälje ett sjukhus som är dimensionerat för framtiden.

Med en ny behandlingsbyggnad och en helt ny vårdbyggnad har Södertälje fått ett av landets modernaste sjukhus. Det nya sjukhuset har därmed fått en central och utökad roll som kombinerat akut-och närsjukhus för invånarna i sydvästra Stockholms län. 

Läs mer i vårt pressrum.

Mycket har hänt på fem år