Nacka sjukhus

Mellan 2016 och 2019 pågick ombyggnationer av Nacka sjukhus där vi byggde 96 vårdplatser för Psykiatri Södra Stockholm.

Nya rum på Nacka sjukhus.

Korta fakta

Vårdinnehåll: Psykiatriska slutenvårdsplatser (etapp 1), ombyggnad av Psykiatri Södra Stockholms lokaler. 
Pågår: 2016–2019
Verksamhetsstart: November 2019
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 9 900 kvm
Huvudentreprenörer: Heving & Hägglund 
Arkitekter: Tengbom arkitektkontor
Kostnad: 400 Mkr

 

Vad har vi byggt?

Vi har byggt 96 slutenvårdsplatser för psykiatrin på Nacka sjukhus. Projektet omfattar 9 900 kvadratmeter. Sex avdelningar med 16 vårdplatser per avdelning har skapats i en miljö som upplevs som trivsam och behaglig av patienter, anhöriga och personal.  Rummen är utformade för att ta hänsyn till patientens självbestämmande och där patienten har alla förutsättningar att känna sig trygg och harmonisk.

Vilken vård bedrivs här?

Psykiatri Södra Stockholm bedriver psykiatrisk heldygnsvård i de nybyggda lokalerna i Nacka.