Sollentuna sjukhus

Sollentuna sjukhus har genomgått en helrenovering. Arbetet med att skapa nya, moderna vårdlokaler på sjukhuset har pågått sedan 2016 och är klart.

 

sollentuna-3.gif

Korta fakta

Vårdinnehåll: Moderna slutenvårdsplatser inklusive stödfunktioner. Närakut, radiologi och labb.
Pågår: 2016–2020
Verksamhetsstart: Första kvartalet 2020
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 43 000 kvm
Huvudentreprenör: Peab
Arkitekter: Norconsult
Kostnad: 1 303 Mkr (bygg: 1 206 Mkr, inredning/utrustning: 97 Mkr)

 

Vad har vi byggt?

Sollentuna sjukhus har genomgått en helrenovering. Nya vårdgivare har flyttat in och sjukhuset har nu geriatrisk vård samt specialistvård. I januari 2020 öppnade den nya närakuten på sjukhuset. Andra verksamheter som hittills har öppnat är: labb, palliativ vård, rehab vård samt radiologi.