Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Locums förvaltare och Locums kundtjänst. Du finner också kontaktuppgifter att nyttja vid allvarliga olyckor och kriser i Locums fastigheter.

Kontakta Locums kundtjänst

Locums kundtjänst hanterar felanmälningar och driftfrågor på Södertälje sjukhus. Här kan du som arbetar på Södertälje sjukhus felanmäla via webben.

Vi som arbetar på Locums kundtjänst tar emot dina ärenden dygnet runt.

Telefon: 08-123 172 00
E-post: kundtjanst.locum@sll.se

Vid akuta ärenden, ring alltid in din anmälan.

Locums fastighetsförvaltare

Locums fastighetsförvaltare har i uppdrag att förvalta fastigheten och vara hyresgästernas kontaktperson vad det gäller planering och utveckling.

Ansvarig fastighetsförvaltare ser även till att dokumentera förändringarna som genomförts för att undvika framtida överraskningar vid exempelvis ombyggnationer. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till Locums fastighetsförvaltare:

Förvaltningsområdeschef 

Maria Gustafsson
08-123 

Fastighetsförvaltare

Per-Erik Keskitapio
08- 123 172 16

Driftcontroller

Jan Ågren 
08-123 170 28

Parkering

Har du frågor om parkering på Södertälje sjukhus, kontakta Locums kontaktperson - Jan Ågren, driftcontroller, Tfn.08-123 170 28, e-post jan.agren@sll.se. 

 

Kontakt vid allvarliga olyckor och kriser

Till Locums beredskapsfunktion

 

Locums lokalkontor på Södertälje sjukhus

Besöksadress

Södertälje sjukhus - hus 13
Rosenborgsgatan 6-10
152 40 Södertälje

Postadress

Södertälje Sjukhus
152 86 Södertälje

 

Sjukhusets telefonväxel

Telefon: 08-550 240 00