Vårdgivare på Sollentuna Sjukhus

Mycket av vården på Sollentuna är landstingsfinansierad. Det betyder att antingen är det Stockholms läns landsting som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata, och finansierar sig själva.