Vårdgivare

På Sollentuna sjukhus hittar du verksamheter som: labb, palliativ vård, rehabilitering vård samt radiologi och geriatrik.

Samtliga vårdgivare Sollentuna sjukhus

Vi är specialiserade på att ge vård till äldre människor och vill att den vård vi ger dig ska underlätta ett mer aktivt och självständigt liv.

Vi på Capio har lång erfarenhet av att utreda, behandla, vårda och rehabilitera multisjuka patienter. Inom vår verksamhet på Sollentuna sjukhus ingår förutom geriatrisk slutenvård, det nya vårdkonceptet "sammanhållen geriatrisk vård". Det nya uppdraget omfattar förstärkt utskrivning och sammanhållen geriatrisk vård, vilket innebär att vi vid utskrivning kan erbjuda dig som patient fortsatt tillgång till det geriatriska teamet även i hemmet under en längre eller kortare tid.

Verksamheten hittar du på plan 7.
I maj 2021 öppnar vi även på plan 6.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

På Capios palliativa slutenvårdavdelningar vårdas kritiskt sjuka patienter. Vi finns här för dig och dina närstående dygnet runt för att skapa trygghet och ge dig bästa möjliga vård. Målet med din vistelse här är att ge dig förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet. I vårt erfarna vårdteam ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Verksamheten hittar du på plan 8.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben.

Vi på Capio har lång erfarenhet av att utreda, behandla, vårda och rehabilitera patienter som ofta påverkas av flera olika sjukdomar samtidigt. 2020 öppnade Capio Rehab i nyrenoverade lokaler på Sollentuna sjukhus.

Verksamheten är lokaliserad på plan 9, högst upp på Sollentuna sjukhus med utsikt över vackra Edsviken. Totalt har vi plats för 34 patienter.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

På Närakut Sollentuna kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med sjukdom och skada som inte är livshotande. Vi kan exempelvis hjälpa dig med frakturer, hjärnskakning, sårskador, buksmärtor och akuta allergiska problem. 

Hos oss finns specialistläkare och sjuksköterskor med särskilda kunskaper om akut vård. Vi har även möjlighet att konsultera andra specialister samt röntgen vardagar under hela öppettiden.

Verksamheten hittar du på plan 2.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

På Sollentuna sjukhus utför vi:

  • Skelett- och lungundersökningar
  • DT (Datortomografi)
  • MR (Magnetkamera)
  • Ultraljudsundersökningar

Verksamheten hittar du på plan 2.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.