Entré till Sollentuna sjukhus gråa byggnad. Träd i bakgrunden och sittbänkar till höger om entrén.
Entré till Sollentuna sjukhus gråa byggnad. Träd i bakgrunden och sittbänkar till höger om entrén.

Sollentuna sjukhus

Sollentuna sjukhus genomgår en helrenovering och arbetet med att skapa nya, moderna vårdlokaler på sjukhuset som pågått sedan 2016 är nästan helt klart.

I januari 2020 öppnade den nya närakuten på sjukhuset. Andra verksamheter som hittills har öppnat är: labb, palliativ vård, rehab vård samt radiologi. I november 2020 öppnade även geriatrik.

 

Under Strategiska investeringar kan du läsa mer om renoveringen av sjukhuset.

Locum förvaltar den 43 000 kvadratmeter stora byggnaden på Sollentuna sjukhus. Sjukhusets läge var inte bara känt för den vackra utsikten, det skulle också bli lätt för besökare att ta sig till sjukhuset. Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften.

Allmän yta entré Sollentuna sjukhus

Här finns det lediga lokaler

Söker du en lokal för vård, kontor, utbildning eller butik? Just nu finns det lediga lokaler att hyra på detta sjukhus.

Se alla lediga lokaler


Historik.
15 november 1978 var det invigning av sjukhuset. Helt öppnat skulle det ha 336 vårdplatser samt en dagvårdsavdelning med 24 platser. Sjukhuset byggdes med en höghusdel för vårdavdelningar, och på ömse sidor om den, låga flyglar för bland annat arbetsterapi, administration och öppenvård. Sjukhuset utrustades även med nya tekniska hjälpmedel. Två rum på varje avdelning fick nya takliftar vilket uppskattades mycket av personalen.

43 000 kvm

Bruttoyta

1978

Invigning av sjukhuset

Ring 1177

För kontakt med vården på sjukhuset ring 1177.