Entré till Sollentuna sjukhus gråa byggnad. Träd i bakgrunden och sittbänkar till höger om entrén.
Entré till Sollentuna sjukhus gråa byggnad. Träd i bakgrunden och sittbänkar till höger om entrén.

Sollentuna sjukhus

Sollentuna sjukhus genomgår just nu en helrenovering.

Sedan 2016 finns ingen vårdgivare kvar på sjukhuset men när renoveringen är färdig kommer nya vårdgivare att flytta in och sjukhuset kommer då att ha geriatrisk vård samt specialistvård. I januari 2020 öppnade även den nya närakuten på sjukhuset.

Under Strategiska investeringar kan du läsa mer om renoveringen av sjukhuset.

Locum förvaltar den 43 000 kvadratmeter stora byggnaden på Sollentuna sjukhus.

Sjukhusets läge var inte bara känt för den vackra utsikten, det skulle också bli lätt för besökare att ta sig till sjukhuset.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften.

Historik. 15 november 1978 var det invigning av sjukhuset. Helt öppnat skulle det ha 336 vårdplatser samt en dagvårdsavdelning med 24 platser. Sjukhuset byggdes med en höghusdel för vårdavdelningar, och på ömse sidor om den, låga flyglar för bland annat arbetsterapi, administration och öppenvård. Sjukhuset utrustades även med nya tekniska hjälpmedel. Två rum på varje avdelning fick nya takliftar vilket uppskattades mycket av personalen.

43 000 kvm

Bruttoyta

1978

Invigning av sjukhuset

Ring 1177

För kontakt med vården ring 1177.