Sollentuna sjukhus

Sollentuna sjukhus genomgår just nu en helrenovering. Sedan 2016 finns ingen vårdgivare kvar på sjukhuset men när renoveringen är färdig under 2019 kommer nya vårdgivare att flytta in och sjukhuset kommer då att ha geriatrisk vård samt specialistvård.

Locum förvaltar den 43 000 kvadratmeter stora byggnaden på Sollentuna sjukhus.

Stockholms län är en region i snabb utveckling och antalet invånare ökar årligen med i snitt 38 500 personer. För att möta det ökande vårdbehovet från en växande och åldrande befolkning genomförs nu en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län. Locums omfattande ny- och ombyggnationer vid Sollentuna sjukhus är en del i landstingets plan för Framtidens hälso- och sjukvård. 

När sjukhuset återinvigs under 2019 planeras för flera specialistmottagningar, avdelningar för geriatrik och en närakut.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuell bygg- och störningsinformation på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

Historik. 15 november 1978 var det invigning av sjukhuset. Helt öppnat skulle det ha 336 vårdplatser samt en dagvårdsavdelning med 24 platser. Sjukhuset byggdes med en höghusdel för vårdavdelningar, och på ömse sidor om den, låga flyglar för bland annat arbetsterapi, administration och öppenvård. Sjukhuset utrustades även med nya tekniska hjälpmedel. Två rum på varje avdelning fick nya takliftar vilket uppskattades mycket av personalen.

Sjukhusets läge var inte bara känt för den vackra utsikten, det skulle också bli lätt för besökare att ta sig till sjukhuset.

43 000 kvm

Bruttoyta

1978

Invigning av sjukhuset

Ring 1177

För kontakt med vården ring 1177.