Entréer

Locum har utvecklat ett konceptprogram för hur sjukhusens entréer ska utformas i framtiden. Detta för att patienter, besökare och även personal på Stockholms läns sjukhus ska känna sig trygga och välkomna liksom för att tillgodose de funktioner som besökare kan önska.

Varför konceptprogram?

Konceptprogrammet syftar till att vägleda Locums medarbetare vid planering och utformning av sjukhusentréer inom landstingets fastigheter. Standarder och skisser har utvecklats som ska appliceras och anpassas i detalj för varje sjukhus.

 

Hur kommer framtidens entréer till sjukhusen se ut?

Entréerna är det första som patienter, närstående och personal möter på våra sjukhus. De kommer till sjukhusen av olika anledningar och har olika behov.

Några av de bärande idéerna för framtida entréer är:

    1. Sjukhusentrén ska uppfattas som trygga och välkomnande
    2. Sjukhusentrén utformas så att det skapas en attraktiv miljö där patienter, anhöriga och personal gärna vistas
    3. Entréhallens olika funktioner placeras så att de är synliga från entrédörren
    4. Personer som kommer till sjukhuset ska känna sig välkomna och enkelt hitta rätt
    5. Avskilda platser skapas för reflektion och samtal
    6. Sjukhusentrén utformas som ett torg som erbjuder personal och besökare den service som efterfrågas.

Många av länets sjukhus byggs om för att klara framtidens vård enligt Stockholms läns landstings "Framtidsplanen för Hälsa och sjukvård".

I detta konceptprogram för entréer beskrivs de funktioner och den service som kan behövas under en vistelse på sjukhuset. Ladda ner konceptprogrammet här.