locum.se

Konceptprogram PTS

PTS (Program för teknisk standard) Forum är ett nationellt nätverk för PTS-anslutna regioner som arbetar för att utbyta erfarenheter, diskutera potentiella förbättringsområden och benchmarka kring olika fackområden.

Syftet är att vid utveckling av vårdens lokaler, erhålla bästa planeringsunderlag samt forskningsbaserad evidens. Locum är en av PTS och Chalmers samarbetspartners och har varit delaktig i att ta fram ett antal konceptprogram. Locum fortsätter sin samverkan tillsammans med Chalmers även i framtiden. 

PTS/Chalmers Konceptprogram:  

Den goda vårdavdelningen.jpg     Lokaler för psykiatri.jpg 

Nedan finner du länk till PTS och alla de konceptprogram som tagits fram i samarbete med Chalmers tekniska högskola. 

Till Program för teknisk standard, PTS - konceptprogram 

 


Locums tidigare konceptprogram 

Dessa Konceptprogram har utgått och ersatts av PTS/Chalmers Konceptprogram.

För information om Locums tidigare konceptprogram, vänligen kontakta Anna Haara, enhetschef Utveckling Projekt. 

  • Lokaler för god vård - Koncept för rum på vårdavdelning (2011) 
  • Lokaler för god vård - Psykiatrisk heldygnsvård (2015)
  • Konceptprogram för nybyggnation - Akutmottagning, Integrerad BB/Förlossning, Operationsverksamhet, Sterilteknisk verksamhet, Bild och funktionsmedicin, Skalbyggnad (2009) 
  • Sjukhusentréer Stockholms läns landsting - Ljust och fräscht, helt och rent (2013) 
  • Konceptprogram för receptions/kassadisk för alla (2011)