Detaljbild på en penna och en miniräknare som står på en bunt med papper
Detaljbild på en penna och en miniräknare som står på en bunt med papper

Anvisningar för konsulter

På denna sida finns projektens vanligast förekommande konsultroller angivna med en sammanställning över de styrdokument och anvisningar som respektive konsultroll behöver ta i beaktan.

Observera att samma styrdokument och anvisningar även hittas under rubrikerna konceptprogram, övergripande anvisningar samt tekniska anvisningar. 

Denna sida ska underlätta för konsulter att hitta de styrdokument och anvisningar de berörs av inom respektive konsultområde. 

Konsultområde

Fysisk tillgänglighet  Produktval byggvarubedömning  Akustik

Skyltning  Teletekniska säkerhetssystem  Vårdhygieniska aspekter

Projekterande konsulter  Arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten  BIM-anvisningar

CAD- och dokumentanvisningar Blå platta med text konst

Brandskydd  Brandsläckningssystem  Branddetekterings- och branlarmsystem

Fastighetsföroreningar    

  Projekterande konsulter

 

Bygg  Projekterande konsulter

 

VA-system  System för medicinsk gas  Brandsläckningssystem

Kylsystem  Värmesystem  Luftbehandlingssystem

Projekterande konsulter

Elkraftsystem  Flerfunktionsnät för telesystem  Teletekniska säkerhetssystem

Branddetektering och brandlarmsystem  Mobila telefonsystem  Projekterande konsulter

 

Hissystem  Projekterande konsulter

 

Styr- och övervakningssystem  Projekterande konsulter

 

Informationssäkerhet  Brandsläckningssystem  Teletekniska säkerhetssystem   

Branddetektering och brandlarmsystem  Projekterande konsulter

 

Teletekniska säkerhetssystem  Branddetektering och brandlarmsystem  Projekterande konsulter