Närbild på två personers händer som tittar på kalkyler.
Närbild på två personers händer som tittar på kalkyler.

Anvisningar för konsulter

På denna sida finns projektens vanligast förekommande konsultroller angivna med en sammanställning över de styrdokument och anvisningar som respektive konsultroll behöver ta i beaktan.

Observera att samma styrdokument och anvisningar även hittas under rubrikerna konceptprogram, övergripande anvisningar samt tekniska anvisningar. 

Denna sida ska underlätta för konsulter att hitta de styrdokument och anvisningar de berörs av inom respektive konsultområde. 

Konsultområde

Fysisk tillgänglighet  Produktval byggvarubedömning  Akustik

Skyltning  Teletekniska säkerhetssystem  Vårdhygieniska aspekter

Projekterande konsulter  puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_arbetsmiljo_221121.png  puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_cad+bim_220222.png

puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_locums_startpaket_220222.png    Blå platta med text konst

Brandskydd  Brandsläckningssystem  Branddetekterings- och branlarmsystem

Fastighetsföroreningar    

  Projekterande konsulter

 

Bygg  Projekterande konsulter

 

VA-system  System för medicinsk gas  Brandsläckningssystem

Kylsystem  Värmesystem  Luftbehandlingssystem

Projekterande konsulter  puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_cad+bim_220222.png  puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_locums_startpaket_220222.png

puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_driftinstruktioner_220222.png

Elkraftsystem  Flerfunktionsnät för telesystem  Teletekniska säkerhetssystem

Branddetektering och brandlarmsystem  Mobila telefonsystem  Projekterande konsulter

puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_cad+bim_220222.png  puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_locums_startpaket_220222.png

 

Hissystem  Projekterande konsulter

 

Styr- och övervakningssystem  Projekterande konsulter  puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_cad+bim_220222.png

puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_locums_startpaket_220222.png  puffbild_200x120px_styrdokument_fastigheter_driftinstruktioner_220222.png

 

Informationssäkerhet  Brandsläckningssystem  Teletekniska säkerhetssystem   

Branddetektering och brandlarmsystem  Projekterande konsulter

 

Teletekniska säkerhetssystem  Branddetektering och brandlarmsystem  Projekterande konsulter