Ser ut över en byggarbetsplats från hög höjd. Syns bland annat en lyftkran till höger.
Ser ut över en byggarbetsplats från hög höjd. Syns bland annat en lyftkran till höger.

Miljöstyrning i byggprojekt

För att begränsa miljöpåverkan från byggprojekt ställer Locum projektspecifika energi- och miljömål. Nedan följer mallar som ska användas vid kravställning och uppföljning avseende Locums miljöarbete i byggprojekt.

Miljöprogram Projektering

Mall för miljöprogram i projektering. Innehåller förslag på grundkrav för både större och mindre projekt som ska ställas på projektörernas miljöarbete. Miljöprogram projektering tas fram under programskedet. Observera att miljökraven kan komma att behöva justeras utifrån projektets förutsättningar. Projektanpassning görs av miljöcontroller och godkänns sedan av projektledare. Projektörerna ska bilägga miljöprogram projektering till sina miljöplaner för att tydliggöra hur de tänker arbeta med respektive miljökrav de berörs av. 
Mall Miljöprogram Projektering

Miljöprogram Produktion

Mall för miljöprogram i produktion. Innehåller förslag på grundkrav för både större och mindre projekt som ska ställas på entreprenörens miljöarbete. Miljöprogram produktion tas fram innan upphandling av entreprenör. Observera att miljökraven kan komma att behöva justeras utifrån projektets förutsättningar. Projektanpassning görs av miljöcontroller och godkänns sedan av projektledare. Miljöprogram produktion ska bifogas FFU och ingå i upphandling av entreprenör. Entreprenörens projektspecifika miljöplan ska svara på hur det säkerställs att kraven i miljöprogrammet uppnås. 
Mall Miljöprogram Produktion

Kontroll av miljökrav i produktion

Mall för miljörondsprotokoll. Ska användas av miljöcontroller för att följa upp entreprenörens miljöarbete under produktionstiden. 
Mall Kontroll av miljökrav i produktion

Slutredovisning av energi- och miljökrav

Mall för slutredovisning av miljöarbetet. Miljöcontroller fyller i dokumentet i samband med att projektering respektive produktion avslutas. Mallen anger vilka dokument som miljöcontroller ska ”paketera” i den digitala miljöpärmen samt efterfrågar en kort sammanfattning om projektets miljöarbete i syfte att erfarenhetsåterföra till kommande byggprojekt. 
Mall Slutredovisning av energi- och miljökrav

Sammanställning av byggavfall 

Mall för sammanställning av byggavfall. Ska användas av entreprenören vid slutsammanställning av bygg- och rivningsavfall i byggprojekt, men kan även användas vid den löpande rapporteringen. Dokumentet skickas till Locums miljöcontroller och projektledare. 
Mall Sammanställning av byggavfall