Fasadbild på akutvårdsbyggnaden i Danderyd.
Fasadbild på akutvårdsbyggnaden i Danderyd.

Miljöbyggnad

Locum certifierar större byggprojekt enligt Miljöbyggnad, ett certifieringssystem inom områdena energi, inomhusmiljö och material. På så sätt driver Locum arbetet med att skapa hållbara fastigheter. Samtidigt erhålls en opartisk kvalitetssäkring som säkerställer en hög energi-, inomhusmiljö- och miljöprestanda.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för miljömässigt hållbara byggnader som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med certifieringssystemet Miljöbyggnad har Locum ett bra verktyg som säkerställer att våra kunders lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda. Locum certifierar nyproduktioner och större ombyggnationer enligt Miljöbyggnad.

Krav som inte hanteras av Miljöbyggnad säkerställer Locum via miljöprogram, riktlinjer, upphandling och andra styrande dokument. I miljöprogrammen kravställer vi bland annat systematiskt miljöarbete, produkt- och materialval, avfallshantering samt fordon och arbetsmaskiners miljöprestanda.