57. Luftbehandlingssystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter delar av tidigare Riktlinje R.20, VVS och Kyla. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av luftbehandlingssystem.

Anvisningar

Projekteringsanvisningar

Se kapitel 57 i "Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem" 

Ändringslogg

2024-03-08 - Genomgående uppdatering av bilaga Rutiner vid OVK. Syftet med denna bilaga är att strukturera arbetsprocessen vid OVK och tydliggöra de olika delarna för säkerställande av ett bra resultat.
2023-10-05 - För att förtydliga och underlätta våra kravställningar utgår ”Bilaga 1 – minimikrav för luftflöden”. För frågor gällande luftflöden hänvisar vi till PTS Typrum.
2023-08-29 - Genomgående uppdatering av Bilaga 2 - injustering av ventilationssystem. Syftet med denna bilaga är att strukturera arbetsprocessen vid injustering av luftbehandlingssystem och tydliggöra de olika delarna för säkerställande av ett bra resultat.
2022-07-01 - Reviderad projekteringsanvisning. Ett flertal korrigeringar och uppdateringar, bland annat: 

 • Ny dimensionerande utelufttillstånd sommartid, komplettering för avfuktningsfunktion.
 • Justering för processkyla och komfortkyla.
 • Ny kapitel 5.9 framtagande av handlingar (OBS! Den nya bilaga 4 som hänvisas till kommer att publiceras under september 2022).
 • Förtydligande om tillfällig temperaturhöjning på tappvarmvatten.
 • Ny hänvisning till bilaga 3 vid val av porslin och blandare.
 • Nytt avsnitt om medicinska utrustningar samt hushållsmaskiner under kapitel 52.2 Platsutrustning.
 • Diverse justeringar angående benämning av styrande dokument, referenser.
 • Ny mening om luftutbyteseffektivitet.
 • Omfattande revidering av filteravsnitt.
 • Nytt stycke under avsnitt Ombyggnad under kapitel 57.2 Kanalsystem.
 • Kompletterande text under avsnitt ”Mätning och injustering av luftflöden angående klackade spjäll”.

Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.

2019-10-10 - Publicering av injusteringsprotokoll. 
2018-03-20 - Mindre justeringar är gjorda i projekteringsanvisningen. Ingen faktisk förändring. 
2018-03-19 - Reviderad projekteringsanvisning. Ett flertal mindre korrigeringar och uppdateringar, bland andra: Processägare och Uppdateringsansvariga, bilagorna 1 och 2 har växlat ordning samt justering och förtydligande om Vattenmätare och Blandare.
2015-11-15 - Reviderad projekteringsanvisning. Borttaget: Krav på lägre maxtemperatur på kallvatten. BBR:s 6:622 Allmänt råd bedöms som tillräckligt.
2016-06-07 - Ändringar avseende i huvudsak klimatkrav i typrum ”Vårdrum 1 patient” med flera.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning.