Vårdgivare

Hyresgästerna på Handens närsjukhus domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Handens närsjukhus är landstingsfinansierad. Det betyder att det antingen är Region Stockholm som står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland privata alternativ.

Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata, och finansierar sig själva. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Samtliga vårdgivare på Handens sjukhus

Vår verksamhet på Handens sjukhus består av ett flertal olika verksamheter.

  • Geriatrik, ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet)
  • Palliativa avdelning och Trygg Hem.
  • Rudans vårdcentral och Rudans Rehab är en del av Aleris Närsjukvård.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb.

Nedan följer kort information om våra enheter på Handens sjukhus: Läs gärna om oss på vår hemsida

Handengeriatriken
Handengeriatriken erbjuder akutgeriatrisk vård, rehabilitering och demensutredningar. Vi arbetar för att skapa en sammanhållen vårdkedja med smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter. Rudan Vårdcentral och Rudans Rehab, primärvårdsrehabilitering är en del av detta. Även samarbetsprojektet med Haninge kommun, Trygg Hem. På Handengeriatriken finns - Avdelning 1 och 3 samt vår Minnesmottagning, en specialistmottagning som tar emot patienter över 65 år efter remiss från husläkare eller annan specialistläkare.

ASIH
ASIH bedriver Avancerad Sjukvård i Hemmet för patienter som kräver insatser dygnet runt av ett multiprofessionellt team och ersätter slutenvård, helt eller delvis. Målgrupper är Specialiserad sjukvård, Specialiserad palliativ vård i livets slutskede och Konsultinsatser.

Palliativa avdelningen Handen 
På den Palliativa avdelningen ges palliativ vård till svårt sjuka patienter. Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att se till att din sista tid i livet blir så bra och smärtfri som möjligt, både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt.

Trygg Hem
Trygg Hem är ett samarbetsprojekt mellan Haninge Kommun och Handengeriatriken. Den samverkan som Trygg Hem finns till för dig som behöver träning i din hemmiljö. Det är då för att klara den första tiden i hemmet efter sjukhusvård eller korttidsboende. Träningen bygger på så vis på de förutsättningar som finns hemma hos dig. Det ger dig en möjlighet till en trygg och säker hemgång. 

Aleris Röntgen på Handens sjukhus hittar du på entréplanet. Ta till höger innanför entrén, och följ skyltningen.

På Aleris Röntgen Handen utför vi skelett- och lungröntgenundersökningar och ultraljud. Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen hela öppettiden. Under 2019 utökade vi med datortomografi. För samtliga undersökningar behövs remiss.  

Vi har avtal med Region Stockholm och landstingets patientavgifter och frikort gäller. Mer information om oss finns på vår hemsida och 1177 , där hittar du också våra kontaktuppgifter.

Aleris Röntgen har idag 12 röntgenavdelningar runt om i Stockholm.

Gällande endoskopiundersökningar (undersökning av mage och tarm) är vi en av Stockholms största aktörer med ett flertal erfarna specialister som utför en stor mängd undersökningar varje år. Det är enkelt att få en tid och vi håller högsta medicinska kvalitet.

Här kan du läsa mer.

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden.

Haninge barnmorskemottagning hittar du på vägen upp till entrén från parkeringen, ingång B på gaveln av sjukhuset. 
 
Vi erbjuder:
  • Mödrahälsovård, bokade besök
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Graviditetstest
  • STI-provtagning såsom Klamydia/ Gonorré / HIV - se våra drop-in tider på 1177 Vårdguiden
  • Cellprovtagning, efter kallelse från Cancercentrum, screeningsverksamheten - kom på den föreslagna tiden eller besök vår drop-in.
Öppettider och telefontid, se webben.

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår hemsida eller Vårdguiden.

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden.

I höst kommer ortopedmottagning och fotsjukvård att öppna på Handens sjukhus.

Har du frågor eller önskar komma i kontakt med oss kan du göra det via e-post eller telefon.

Länk till Qualicares webb

E-post: haninge@qualicare.se
Telefonnummer: 070-374 62 19

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden eller vår webb.

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden eller vår hemsida. 

För information om öppettider och telefonnummer, besök Vårdguiden.