locum.se

Vårdgivare

Hyresgästerna på Handens närsjukhus domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Vården på sjukhuset är finansierat av Region Stockholm, alternativt upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata, och finansierar sig själva. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Samtliga vårdgivare på Handens sjukhus

Vår verksamhet på Handens sjukhus består av ett flertal olika verksamheter.

  • Geriatrik, ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet)
  • Palliativa avdelning och Trygg Hem.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb.

Nedan följer kort information om våra enheter på Handens sjukhus: 

ASIH

ASIH bedriver Avancerad Sjukvård i Hemmet för patienter som kräver insatser dygnet runt av ett multiprofessionellt team och ersätter slutenvård, helt eller delvis. Målgrupper är Specialiserad sjukvård, Specialiserad palliativ vård i livets slutskede och Konsultinsatser.

Palliativa avdelningen Handen 

På den Palliativa avdelningen ges palliativ vård till svårt sjuka patienter. Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att se till att din sista tid i livet blir så bra och smärtfri som möjligt, både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt.

Trygg Hem

Trygg Hem är ett samarbetsprojekt mellan Haninge Kommun och Handengeriatriken. Den samverkan som Trygg Hem finns till för dig som behöver träning i din hemmiljö. Det är då för att klara den första tiden i hemmet efter sjukhusvård eller korttidsboende. Träningen bygger på så vis på de förutsättningar som finns hemma hos dig. Det ger dig en möjlighet till en trygg och säker hemgång. 

Gällande endoskopiundersökningar (undersökning av mage och tarm) är vi en av Stockholms största aktörer med ett flertal erfarna specialister som utför en stor mängd undersökningar varje år. Det är enkelt att få en tid och vi håller högsta medicinska kvalitet.

Läs mer på vår webb.

Handengeriatriken

Handengeriatriken erbjuder akutgeriatrisk vård, rehabilitering och demensutredningar. Vi arbetar för att skapa en sammanhållen vårdkedja med smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter.

På Handengeriatriken finns - Avdelning 1 och 3 samt vår Minnesmottagning, en specialistmottagning som tar emot patienter över 65 år efter remiss från husläkare eller annan specialistläkare.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb Capio Geriatrik Handen eller 1177.

Evidia Handen Röntgen på Handens sjukhus hittar du på entréplanet. Ta till höger innanför entrén, och följ skyltningen.

På Evidia Handen Röntgen utför vi skelett- och lungröntgenundersökningar och ultraljud. Vi har drop-in för skelett- och lungröntgen hela öppettiden. Under 2019 utökade vi med datortomografi. För samtliga undersökningar behövs remiss.  

Vi har avtal med Region Stockholm och landstingets patientavgifter och frikort gäller. Mer information om oss finns på vår webb och 1177 , där hittar du också våra kontaktuppgifter.

 

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb.

På Haninge rehab finns arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietist och kiropraktor. Vi utför rehabilitering på mottagning men också till viss del i hemmet. Tidsbokning möjligt via 1177 e-tjänster.

För information om öppettider och telefonnummer, besök 1177.

Välkommen till Karolinska Universitetslaboratoriet för provtagning. Vi erbjuder provtagning på ca 50 platser inom Region Stockholm.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb eller 1177.

Närakuten är till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral kan erbjuda. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, sårskador, misstänkt lunginflammation och akuta allergiska problem. Vi har inga bokade tider utan hjälper dem som är sjukast först. För besvär som inte är akuta och för utredningar eller återbesök, ska du kontakta din ordinarie vårdcentral.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb eller 1177.

Rudans Rehab är en del av Praktikertjänst AB. I en trivsam och omtänksam miljö på Handens sjukhus i Haninge tar vi hand om din rehabilitering. Vi tror att goda resultat skapas av att se och bemöta varje individs enskilda behov. Hos oss kan du få hjälp av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och kiropraktor.

På mottagningen erbjuder vi både individuell träning och gruppverksamhet men behandling/besök kan till viss del även ske i hemmet. Exempel på grupper är Artros-skola, KOL-skola, Bassäng och Hand-grupp.Ingen remiss krävs. Ring för mer information eller för att boka ditt besök

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb eller 1177.

Hos oss på Rudans Vårdcentral är du alltid välkommen och väl omhändertagen. Vi är lätta att nå och besöka. Flera av våra medarbetare har arbetat hos oss i många år vilket innebär att du kan möta samma person från gång till gång. Vi är glada att fler upptäcker Rudans Vårdcentral och väljer att lista sig hos oss. 

Du bokar din tid via telefon. Detta gäller även drop-in och vid akuta besvär.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb eller 1177.

Vi är en medicinsk specialistmottagning för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar. För att komma till oss krävs remiss från t ex vårdcentral, BVC, skolläkare eller barnsjukhus.

Sjuka barn under 1 år med akuta besvär tas emot i begränsad omfattning och alltid efter telefonkontakt. Ni som har äldre barn med akuta sjukdomar ska i första hand vända er till vårdcentralen.

På mottagningen finns även verksamhet för utredning av neuropsykiatriska tillstånd som ADHD.

Vi som arbetar här är barnläkare, läkare under specialistutbildning, barnsjuksköterskor, medicinska sekreterare och psykologer.

För information om öppettider och telefonnummer, besök vår webb eller 1177.

Välkommen till Urology For Life, Specialistläkarmottagning inom urologi för specialiserad och omsorgsfull urologisk vård. Hos oss kombinerar vi expertis, modern teknik och personlig uppmärksamhet för att möta dina individuella behov.

Med ett team av erfarna urologer kan du lita på vår djupa expertis inom urologiska tillstånd och problem. Vi utreder, diagnostiserar och behandlar olika urologiska problem och tillstånd hos kvinnor och män.

Vi använder de senaste diagnostiska verktygen och behandlingsmetoderna för att säkerställa precision och effektivitet i vår vård. På Urology for life är varje patient unik.