Parkeringsinformation

Här finns samlad information om parkering vid Handens sjukhus.

Via tjänsten Parkster betalar du enkelt din parkering med app, SMS, webbportal eller talsvar. Här ser du hur du betalar din parkering. 

Apcoa Parking är den upphandlade entreprenören för parkeringsövervakning på Handens sjukhus. Om du har frågor kring parkeringen når du deras kundtjänst på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. Det går också bra att mejla locum@apcoa.se. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande. 

Parkeringskarta för besökare på Handens sjukhus

600Handen_översiktskarta_c4.png

Om parkering vid Locums sjukhusområden

I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. Region Stockholm moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de närmaste tio åren (budget 2015). De stora investeringarna medför att ytor för parkering minskar till förmån för nya och utökade byggnader. Parkeringssituationen vid de vårdfastigheter som förvaltas av Locum är därför i stort fokus.