Flygbild över Norrtälje sjukhus
Flygbild över Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus är ett akutsjukhus som svarar för den största delen av specialistvården för befolkningen i en tredjedel av Stockholms län. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, året runt.

Norrtälje sjukhus ägs till lika delar av Region Stockholm och Norrtälje kommun och har cirka 700 anställda. Sjukhuset får återkommande toppbetyg i patientenkäter och är ett efterfrågat utbildningssjukhus.

 

Redan 1997 fick Norrtälje sjukhus landstingets utmärkelse Det miljövänligaste akutsjukhuset och år 2000 miljöcertifierades hela sjukhuset.

Under sommaren tredubblas Norrtäljes befolkning och verksamheten går för högtryck. Varje år görs över 200 landningar med brådskande sjuktransporter på sjukhusets helikopterplatta.

Historik. Redan i slutet av 1700-talet byggdes ett kurhus med elva vårdplatser i Norrtälje. 1846 ersattes det av ett nytt lasarett med 46 platser som till och med hade rinnande vatten. 1893 togs beslut om att bygga ett helt nytt sjukhus - första delen av det som idag går under benämningen Det gamla lasarettet.

Den nya delen av sjukhuset invigdes 1996 och har en prisbelönt och internationellt uppmärksammad arkitektur av Gösta Eliasson, ETV arkitektkontor.

31 600 kvm

Bruttoyta

700

Arbetar på sjukhuset

Ring 1177

För kontakt med vården, eller se Vårdgivare.

Aktuella störningar