Flygbild över Norrtälje sjukhus
Flygbild över Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus är ett litet sjukhus i Roslagen som erbjuder all basal akutsjukvård utom förlossning. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, året runt. Under sommaren tredubblas Norrtäljes befolkning och verksamheten går för högtryck.

Locum förvaltar 31 500 kvadratmeter vårdfastigheter på sjukhusområdet. Locum genomför årligen planerade underhållsarbeten och hyresgästanpassningar i nära samarbete med verksamheterna på sjukhuset.

Sjukhuset erbjuder akutverksamhet dygnet runt. Här finns bland annat intensivvårdsavdelning, röntgenklinik, egen helikopterplatta och operationsavdelning. På sjukhuset finns också specialistmottagningar och fyra vårdavdelningar. Den största hyresgästen är Vårdbolaget Tiohundra som ägs till lika delar av Region Stockholm och Norrtälje kommun. 

Sjukhuset utvecklas ständigt. Just nu bygger vi till exempel ett heltäckande sprinklersystem för att förbättra brandsäkerheten och genomför belysningsprojekt som minskar energianvändningen och förbättrar inomhusmiljön.

Händer i huset, menyn till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns information om aktuella byggprojekt och störningar som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset.

 

 

1897
Invigdes den äldre delen av sjukhuset
31 600
kvm förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd