En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.
En hand som håller i en mobil som visar en parkeringsapp.

Parkeringsinformation

Här finns en samlad information om parkering vid Norrtälje sjukhus för dig som arbetar vid sjukhuset och för dig som är patient eller besökare.

Parkeringskarta över sjukhusområdet (klicka för stor bild)

översiktskarta_norrtälje_210208.png

 

Att parkera vid Norrtälje sjukhus

Personalparkering från 1 januari 2023

Från 1 januari 2023 införs taxa för personalparkering vid länets sjukhus, även vid Norrtälje sjukhus. Som personal parkerar du på personalparkering genom att använda ApcoaFlow-appen och ha ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till den.

Läs mer om taxor och zoner och ta del av instruktionen till ApcoaFlow-appen. Region Stockholm följer skattelagstiftningen för personalparkering.

Läs mer här>>

Zoner

Norrtälje sjukhus – personalparkering utomhus - Zonkod: 371270

Har du frågor om parkering?

Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?

HOJAB Parkeringsservice: telefon 08-735 29 99.

Blanketter för särskilda parkeringsärenden

Det finns situationer då en patient blir kvarhållen för vård och på grund av detta får en kontrollavgift. Det finns möjlighet att ansöka om avskrivning av kontrollavgift för dessa tillfällen, använd då denna blankett.

Kostnad och betalning

  • Som besökare är de första två timmarna avgiftsfria på besöksparkeringen vid Norrtälje sjukhus. Därefter är avgiften 10 kronor per timma. Observera att besökare behöver registrera sig i betalautomat eller i app för att starta parkeringen, oavsett hur lång tid parkeringen gäller.
  • Besökare kan betala med parkeringsappen easypark och Apcoa Flow, SMS och i betalautomater. Zonkoden för besökare är 37127.

Besöksparkering_betalning.png

Bilden nedan visar aktuell taxa för patienter och besökare vid de olika sjukhusen. 

bild_besökstaxor_800x285px_230822.png


För patienter och besökare som behöver parkera under en längre period uppnås maxtaxa efter 48 betalda timmar. Därefter är biljetten giltig ytterligare 5 dygn (det vill säga 7-dagarsbiljett kostar motsvarande taxa för 48 timmar). För besökare med handikapptillstånd är parkeringen fortsatt kostnadsfri.

Har du frågor om parkering?
Locums kundtjänst: telefon 08-123 172 00, knappval - Parkering.

Har du frågor om kontrollavgift?
HOJAB Parkeringsservice: telefon 08-735 29 99.