Vårdgivare

Välkommen till Norrtälje sjukhus – akutsjukhuset i Roslagen. Våra fyra vårdavdelningar erbjuder totalt 96 vårdplatser. Vi tar emot 120 000 patientbesök varje år. 30 000 av dessa är akutbesök. Här erbjuds all basal akutsjukvård utom förlossningsvård. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Vårdgivare

Akutmottagningen på Norrtälje sjukhus har öppet dygnet runt.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Norrtälje sjukhus är en specialistmottagning för barn och ungdomar upp till 18 år.

På mottagningen görs undersökningar av matstrupen, tjocktarmen och ändtarmen med tunna videoinstrument.

Gynekologmottagningen på Norrtälje sjukhus tar emot kvinnor i alla åldrar med gynekologiska besvär eller frågeställningar.

Kirurgmottagningen på Norrtälje sjukhus utreder, behandlar och opererar kirurgiska sjukdomar.

Medicinmottagningen är en specialistmottagning för allmän internmedicin

Minnesmottagningen utreder minnessvikt och erbjuder stödsamtal till anhöriga och personer med demenssjukdom.

Till närakuten kan du som är barn eller vuxen vända dig när du skadat dig eller blivit hastigt sjuk. Närakuten finns till för dig som behöver mer avancerad akut vård än vårdcentralen kan erbjuda.

Närakut Norrtälje är en integrerad del av akutmottagningen på Norrtälje sjukhus, vilket innebär att kön till vår närakut är densamma som till akuten. Bedömning av vårdnivå görs vid ankomst och väntetiderna kan variera beroende på hur allvarligt sjuk du är. 

Mottagningen utför bland annat höft- och knäprotesoperationer, avancerad fotkirurgi, axeloperationer och knäkirurgi.

Osteoporosmottagningen är en specialistmottagning som utreder och behandlar benskörhet.

Provtagningscentralen på Norrtälje sjukhus drivs av Karolinska universitetslaboratoriet.

Rehabiliteringsmottagningen arbetar för att rehabilitera patienter utifrån deras behov.

Röntgenkliniken på Norrtälje sjukhus har öppet dygnet runt och erbjuder drop-in för vissa undersökningar.

Sex- och samlevnadsmottagningen erbjuder provtagning och samtal vid misstanke om könssjukdom för personer över 23 år.

Sömnapnémottagningen på Norrtälje sjukhus utreder och behandlar sömnapné.

Urologmottagningen utreder, behandlar, opererar och följer upp sjukdomstillstånd i urinvägarna.

Ögonmottagningen utreder och behandlar de syn- och ögonbesvär som kräver specialistkompetens.

Öron-, näs- och halsmottagningen på Norrtälje sjukhus är en specialistmottagning inom öron-, näsa- och halsområdet.