Fortsatt utveckling av fastigheten Rosenlunds sjukhus

Nyfiken? Vad händer med lokalerna på ditt sjukhus de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Locums förvaltningsområdeschef för Rosenlunds sjukhus, Sam Höglund på 3 frågor om hur vi tillsammans utvecklar och framtidssäkrar fastigheten för modern vård.

sam_700x450px_220302.jpg

Bildtext: Sam Höglund, förvaltningsområdeschef på Locum för vårdfastigheten Rosenlunds sjukhus, berättar om utvecklingsplanerna. 

Vad händer med fastigheten under 2022?

– Vi håller på att färdigställa vårt stora utemiljöprojekt för att skapa en säkrare och bättre trafiklösning för bland annat färdtjänst och taxi. De transporterna utgör en stor andel av patientflödet till och från sjukhuset där vi ville skapa en säkrare miljö för bilister, cyklister och fotgängare. I samband med utemiljöprojektet, skapade vi också fler besöksparkeringar i anslutning till närakuten vilket det fanns ett behov av, berättar Sam Höglund, förvaltningsområdeschef för Rosenlunds sjukhus på Locum.

– Nästa större utmaning vi står inför är att vi planerar för ett kommande stambyte i huvudbyggnaden.

– Vi arbetar även med att öka säkerheten i Katarinahuset genom att installera sprinkler där vi har inneliggande patienter och heltäckande brandlarm. Installationen kan bli en utmaning med tanke på att det är en gammal byggnad.

Vi tar helhetsansvar för att ge våra kunder ökade värden med driftsäkra vårdfastigheter dygnet runt, året runt.

katarinahuset_700x350px_rosenlund_220314.jpg

Bildtext: Vi kommer installera sprinklers i Katarinahuset.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på cirka 5 års sikt?

– Rosenlunds sjukhus har ett strategiskt bra läge med närhet till Södersjukhuset. Utifrån hur det framtida vårdbehovet ser ut finns det ett par alternativ men i dagsläget planerar vi för att den blandning av vård som finns på sjukhuset idag, fortsättningsvis kommer att finnas där, säger Sam.

– Vi har startat upp ett arbete som syftar till att lyfta standarden i lokalerna genom att renovera ytskikten både på avdelningarna och i de allmänna ytorna. Vi kommer byta inredning i de allmänna utrymmena och göra en del andra förändringar som skall förbättra upplevelsen av sjukhuset.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just nu?

– Under flera år har Locum arbetat intensivt med att minska sjukhusets klimatpåverkan genom att minska energiförbrukningen och det kommer vi fortsätta med.

– En annan fråga vi jobbar med är att optimera och investera i våra tekniska system för att de skall ge ett bra inomhusklimat och ha ett effektivt energiutnyttjande. Locum har också initierat ett arbete för att se över byggnadernas robusthet kopplat till det förändrade klimatet och extremväder, något som kommer bli viktigt i framtiden, avslutar Sam.