Sabbatsbergs laxrosa sjukhusbyggnad
Sabbatsbergs laxrosa sjukhusbyggnad

Sabbatsbergs sjukhus

Verksamheten på Sabbatsbergs sjukhus domineras av geriatrik och specialistvård och vid det tillhörande Eastmaninstitutet bedrivs specialistvård.

Locum förvaltar den 82 000 kvadratmeter stora byggnaden på Sabbatsbergs sjukhus och Eastmaninstitutet. På nyrenoverade Eastman finns specialisttandvård. Eastmaninstitutet har genomgått en varsam renovering och under 2016 var det nyinvigning av hela Eastmaninstitutet.

Förutom Eastmaninstitutet består Sabbatsbergsområdet av ett huvudblock byggnad 06, 07 och 08 samt en äldre del från sekelskiftet (byggnad 01). På Sabbatsbergs sjukhus finns också rehabverksamhet, husläkarjour, apotek och restaurang. 

 

Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuell bygg- och störningsinformation på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

Historik. Stadsfullmäktige i Stockholm beslöt den 2 december 1872 att bygga ett nytt sjukhus och efter sju års arbete invigdes sjukhuset den 21 januari 1879 och hade då 340 vårdplatser fördelade på tolv avdelningar. En stor milstolpe var när sjukhuset fem år efter invigningen fick elektriskt ljus installerat.

Vid sekelskiftet blev Sabbatsberg det första sjukhuset i Stockholm som fick en röntgenanläggning och under 1960-talet genomgick sjukhuset en rejäl renovering där flera gamla byggnader revs och ersattes med nya. 

82 000 kvm

Bruttoyta

1879

Invigdes sjukhuset

Ring 1177

För kontakt med vården, eller se Vårdgivare.