Sabbatsbergs laxrosa sjukhusbyggnad.
Sabbatsbergs laxrosa sjukhusbyggnad.

Sabbatsbergs sjukhus

Sabbatsbergs sjukhus och Eastmaninstitutet ligger centralt ett stenkast från Odenplan och erbjuder vård inom många olika områden.

Locum förvaltar idag den 82 000 kvadratmeter stora byggnaden på Sabbatsbergs sjukhus och Eastmaninstitutet. Sabbatsbergsområdet av ett huvudblock byggnad 06, 07 och 08 samt en äldre del från sekelskiftet, byggnad 01. På Sabbatsbergs sjukhus finns också en restaurang. 

Sjukhuset erbjuder vård inom rehabverksamhet, husläkarjour, labb, cancerrehabilitering och folktandvården. På Eastman finns specialisttandvård.

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Historik. Stadsfullmäktige i Stockholm beslöt den 2 december 1872 att bygga ett nytt sjukhus och efter sju års arbete invigdes sjukhuset den 21 januari 1879 och hade då 340 vårdplatser fördelade på tolv avdelningar. En stor milstolpe var när sjukhuset fem år efter invigningen fick elektriskt ljus installerat.

Vid sekelskiftet blev Sabbatsberg det första sjukhuset i Stockholm som fick en röntgenanläggning och under 1960-talet genomgick sjukhuset en rejäl renovering där flera gamla byggnader revs och ersattes med nya.

Eastmaninstitutet har genomgått en varsam renovering och under 2016 var det nyinvigning av hela Eastmaninstitutet.

>> Läs mer om Sabbatsbergs sjukhus historia här.

 

 

1879
invigdes sjukhuset
82 000 kvm
förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd