Vårdgivare

För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

S:t Eriks Vårdcentral erbjuder ett brett utbud av sjukvård, barnhälsovård och psykosocial kompetens både förebyggande och behovsanpassat så att de som bor och arbetar på Kungsholmen kan vara trygga i alla hälsofrågor.
 
S:t Eriks Vårdcentral är en etablerad vårdcentral med en sammansvetsad personalstyrka med hög kompetens och lång erfarenhet av primärvård på Kungsholmen.

Vårdcentralen ligger centralt på Kungsholmen och har funnits sedan mitten på 70-talet, först drevs vårdcentralen i landstingets regi men från och med 1 maj 2008 är vårdcentralen personalägd. Cirka 45 personer arbetar på vårdcentralen och med 22 000 listade patienter är vårdcentralen en av de största i Stockholm stad.

Läs mer om S:t Eriks vårdcentral här