Parkeringsinformation

Här finns samlad information om parkeringen vid S:t Eriks sjukhusområde.

Gratis parkering för vårdpersonal förlängs in på 2021

Locum vill uppmärksamma det fantastiska arbete som vårdpersonalen gör, i dessa svåra tider. Därför infördes avgiftsfri parkering för personalen den 1 april 2020. Den 17 december togs beslut om att fortsätta med avgiftsfri parkering för vårdpersonal så länge allmänna situationen inom Region Stockholm motiverar det, dock längst till och med 31 mars 2021.

Om regeringen inte förlänger befrielsen från förmånsbeskattning för anställda efter den 31 december 2020 vill vi uppmärksamma er på att regionens och privata vårdgivares personal kan komma att bli föremål för förmånsbeskattning.

Läs mer här

Locum ansvarar för parkeringsverksamheten på S:t Eriks sjukhusområde 

I Locums förvaltningsuppdrag ingår bland annat ansvar för parkeringsfrågor. Region Stockholm moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de närmaste tio åren (budget 2015). De stora investeringarna medför att ytor för parkering minskar till förmån för nya och utökade byggnader. Parkeringssituationen vid de vårdfastigheter som förvaltas av Locum är därför i stort fokus.