Entré St Eriks sjukhus vita tegelbyggnad.
Entré St Eriks sjukhus vita tegelbyggnad.

S:t Eriks sjukhusområde

S:t Eriks sjukhus ligger centralt på Kungsholmen där bland annat S:t Eriks Vårdcentral har verksamhet.

Locum förvaltar idag byggnaden där S:t Eriks sjukhus finns. I september 2020 flyttade S:t Eriks Ögonsjukhus till nya lokaler i Hagastaden.
Adress till S:t Eriks Ögonsjukhus är Eugeniavägen 12.

Sjukhuset erbjuder vårdcentral, laboratorieverksamhet.  

Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset

Historik. De äldsta byggnaderna på S:t Eriks sjukhus uppfördes i mitten av 1800-talet och 1922 fick sjukhuset namnet S:t Eriks sjuk- och vårdhem. Vårdhemmet upphörde dock 1926 men Landstinget tog över verksamheten 1933. S:t Eriks Ögonsjukhus grundades 1990 och sjukhuset flyttade till nya lokaler vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna den 27 september, 2020.

 

 

1922

invigdes sjukhuset

Ring 112

vid livshotande tillstånd