KUL får ny administrativ yta

En ny interntrappa installeras för att förbinda laboratoriet med en ny administrativ yta som ställs i ordning på planet ovanför.

Vad gör vi?

Vi sammanbinder två plan för enkel intern passage och skapar en administrativ yta för verksamheten.

Förberedande arbeten pågick under hösten 2023. Under 2024 planerar vi att genomföra byggproduktionen.

Har du frågor?

Se kontaktpersoner nedan.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Under 2024
Projektledare
Seval Mert Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Amanda Flodén Förvaltningsområde Södersjukhuset