Nya lokaler för PCI

Sedan mars 2021 pågår ett hyresgästprojekt mitt i hjärtat av Södersjukhuset. PCI ska få nya lokaler som rymmer bland annat tre nya operationssalar.

Vad gör vi?

PCI ska få nya lokaler i Byggnad 01, plan 1. Lokalen är cirka 1 300 kvadratmeter och rymmer bland annat tre nya operationssalar. De tekniska systemen  som ventilation, stammar, el, kyla och medicinska gaser byts ut helt. Ett nytt fläktrum byggs också på taket.

Under den första etappen av arbetet har allt rivits ut och golvet gjorts om. Nästa steg är att bygga det nya fläktrummet och därför finns ett väderskydd på taket. Vi bygger även nya väggar och har börjat installera nya tekniska system.

För att minimera störningarna  för vården under bygget har projektet en gemensam logistiklösningen med moderniseringen av Byggnad 17/18. Här kan material tas och ut och in i projekten på ett ställe.

Varför gör vi det?

PCI behöver nya moderna lokaler anpassade till dagens krav.

Har du frågor?

Vi håller berörda verksamheter informerade genom kontinuerliga mejlutskick och pulsmöten.

För frågor till Sös Fastighet och Säkerhet kontakta Niclas Johansson eller Monica Berglund.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Driftsättning hösten 2023
Projektledare
Anders Norberg Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Axel Hargedahl Förvaltningsområde Södersjukhuset