Nya lokaler för PCI

Sedan mars 2021 pågår ett hyresgästprojekt mitt i hjärtat av Södersjukhuset. PCI ska få nya lokaler som rymmer bland annat tre nya operationssalar.

Vad gör vi?

PCI ska få nya lokaler i Byggnad 01, plan 1. Lokalen är cirka 1 300 kvadratmeter och rymmer bland annat tre nya operationssalar. De tekniska systemen  som ventilation, stammar, el, kyla och medicinska gaser byts ut helt. Ett nytt fläktrum byggs också på taket.

För att minimera störningarna  för vården under bygget har projektet en gemensam logistiklösningen med moderniseringen av Byggnad 17/18. Här kan material tas och ut och in i projekten på ett ställe.

Varför gör vi det?

PCI behöver nya moderna lokaler anpassade till dagens krav.

Har du frågor?

Vi håller berörda verksamheter informerade genom kontinuerliga mejlutskick och pulsmöten.

För frågor till Sös Fastighet och Säkerhet kontakta Niclas Johansson eller Monica Berglund.

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Driftsättning hösten 2023
Projektledare
Valid Hatami Projektområde Södersjukhuset
Anders Norberg Projektområde Södersjukhuset
Fastighetsförvaltare
Maria Gustafson Förvaltningsområde Södersjukhuset