Byggnad 70 på Södersjukhuset verifierad med Miljöbyggnad Guld

Byggnaden fick sin preliminära certifiering redan 2018, men har nu efter ett par år i drift fått sin slutgiltiga verifiering av Sweden Green Building Council. Detta efter att byggnadens energiprestanda och inomhusmiljö har följts upp.

Blommor framför en byggnad med vit fasad. I övre högra hörnet syns logotypen för Miljöbyggnad.

Byggnad 70, som stod klar 2018, är en behandlingsbyggnad om cirka 32 000 kvadratmeter. Här ryms bland annat 24 operationssalar, sterilcentral och Rum för avsked.

Vi är såklart väldigt stolta och glada över att byggnad 70 verifieras! Kraven som ställs för att nå betygsnivån guld är mycket höga och det har krävts ett gediget samarbete mellan förvaltare, projektledare, specialister, entreprenörer och vårdens verksamheter för att uppnå detta, säger Justina Valiollahi Anisian, förvaltare för byggnad 70.  

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem skapat av Sweden Green Building Council. Inom systemet värderas bland annat energiprestanda och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter. Det ställs även krav på att en god inomhusmiljö säkerställs genom bra dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat samt genom att förebygga problem med fukt och radon.

Totalt är det 15 indikatorer som följs upp och byggnad 70 uppnår betyget guld på 9 av dessa 15 indikatorer.

Det är ett komplext projekt i sig att bygga en stor behandlingsbyggnad och det känns fantastiskt att vi dessutom kan uppfylla de högt ställda kraven för Miljöbyggnad guld. För oss blir detta verkligen en kvalitetsstämpel på byggnadens miljöprestanda, säger Lars Netzell som var projektchef vid byggnationen av byggnad 70.

Publicerad: 30 maj 2024