Framtidens Sös certifieras för Miljöbyggnad Guld

Locum tar nu ett stort steg mot ett viktigt miljömål. Tre byggnader vid Södersjukhuset har fått preliminära certifieringar för Miljöbyggnad Guld – den högsta nivån i Sweden Green Buildings certifieringssystem.

De tre nya byggnader som nu fått sin preliminära certifiering är en försörjningsbyggnad som redan är i drift samt en behandlingsbyggnad och en vårdbyggnad som fortfarande är under byggnation. Den slutgiltiga certifieringen får Locum om två år när energiprestanda och inomhusmiljö har följts upp under ett års full drift. 

– Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Miljöbyggnad är ett bra verktyg som säkerställer att lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda. Därför är ambitionen att certifiera de pågående nybyggnationerna vid akutsjukhusen enligt Miljöbyggnad Guld. Det är mycket glädjande att vi nått den här milstolpen för bygget av Framtidens Sös, säger Locums vd Anette Henriksson.

Lars Netzell med plakett för Miljöbyggnad Guld

Lars Netzell, biträdande projektchef vid bygget av Framtidens Sös, är nöjd med certifieringen.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem skapat av Sweden Green Building Council. Inom systemet värderas bland annat energiprestanda och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter. Krav ställs också på att god inomhusmiljö säkerställs genom bra dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat samt genom att förebygga problem med fukt och radon.

– Detta är Locums andra omgång certifieringar för Miljöbyggnad efter Nya Södertälje sjukhus. Tidigare har Stockholms läns landsting även fått en för NKS. Detta är ett kvitto på våra höga krav på hållbarhet. Genom att bygga rätt och miljövänligt skapar vi också en långsiktigt god driftsekonomi för Locum och landstinget, säger investerings- och fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist, styrelseordförande för Locum.

– Det här är en viktig och efterlängtad milstolpe för oss som arbetat under många år med att uppfylla kraven för certifieringen, säger Lars Netzell, Locums biträdande projektchef för bygget av Framtidens Sös.