Milstolpe för prisad vårdbyggnad

Slutbesiktning, överlämning, inflyttningssyn, klinisk driftsättning. Det är många steg som ska klaras av efter att själva bygget är klart. I april passerade den prisade vårdbyggnaden flera viktiga milstolpar på väg till verksamhetsstart.

Alla byggprojekt avslutas med en slutbesiktning. För vårdbyggnadens del ägde den rum i början av april 2019, en viktig milstolpe för alla som jobbat med byggnaden sedan starten. I slutbesiktningen kollar man att byggnationen är utförd enligt bygghandlingarna och att alla funktioner är på plats.

Vårdbyggnaden

Vårdbyggnaden vid Södersjukhuset är slutbesiktigad och överlämnad till hyresgästen. 

 Efter slutbesiktning lämnas byggprojektet över till oss på Locums förvaltning. Det innebär bland annat att all dokumentation ska lagras så att vi har koll på fastigheten i framtiden, vår driftpersonal tar över ansvaret för alla tekniska system och att kundtjänst börjar kunna ta emot felanmälningar, berättar Helena Lago, fastighetsförvaltare på Locum.

Inflyttningssyn med hyresgästen
Nästa steg är en inflyttningssyn tillsammans med hyresgästen Sös Fastighets- och Säkerhetssektion. Därefter lämnar Locum över lokalen till hyresgästen som kan börja flytta in. I det läget kommer lös utrustning och inredning in i lokalen och den kliniska driftsättningen tar vid. Detta ansvarar Programkontoret på Sös för.

– Byggnaden är ju klar, men mycket återstår innan vårdverksamheten tar emot patienter. Den kliniska driftsättningen tar olika lång tid för olika verksamheter - för en verkligt komplex och stor verksamhet tar det flera månader, förklarar Helena Lago.

Under den kliniska driftsättningen testas all MT/IKT-utrustning och vårdens medarbetare får tillfälle att lära sig och öva i hantera utrustningen. Verksamheterna kommer att flytta in och starta våning för våning med start i oktober 2019. 

– Vi känner oss väldigt nöjda med den nya vårdbyggnaden. Det här är ett väl utfört byggprojekt, säger Benita Gustafsson, Chef Fastighets- och Säkerhetssektionen.

Årets Miljöbyggnad 2018
Giftfria byggmaterial, klimatsmarta energilösningar och lokaler som ger bra arbetsflöden för vårdpersonalen. Den nya vårdbyggnaden har lyckats leva upp till högt ställda miljökrav och belönas med det prestigefyllda priset Årets Miljöbyggnad 2018. Branschorganisationen Sweden Green Building Council arrangerar tävlingen för att premiera ett hållbart samhällsbyggande i Sverige.

Prisad vårdbyggnad

Glen Ewertzh, Locums projektledare framför den prisbelönade byggnaden vid Södersjukhuset.

– Vi har haft högt ställda miljömål ända sedan starten. Sjukhus är mer komplexa är andra byggnader, vilket gör det extra utmanande att leva upp till miljömålen. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi verkligen lyckats, hela vägen och på alla punkter. Det känns såklart väldigt roligt, säger Glen Ewertzh, Locums projektledare för den prisbelönade byggnaden vid Södersjukhuset. 

Vårdbyggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem med 16 indikatorer inom energi, innemiljö och material.

Fakta Byggnad 72
Enkelrum: 183 stycken
Yta: 19 000 kvadratmeter
Entreprenör: Arcona, totalentreprenad

Några bilder från byggtiden

Spontning
Spontning pågår. Här ska den nya byggnaden ligga.

Fasaden uppe

Vårdbyggnaden syns till höger i bild. I mitten den nya behandlingsbyggnaden. Fotograferad med drönare hösten 2018.