Ny entré till akuten på Södersjukhuset öppen

Onsdagen den 15 juli 2020 öppnade den nya permanenta entrén till akuten på Södersjukhuset. Öppnandet av entrén markerar slutfasen för den stora ut- och ombyggnationen av Södersjukhuset som har bedrivits sedan 2014.

Skylt på fasaden till Akuten

Välkommen till den helt nya permanenta entrén vill vuxenakuten!

Entrén är placerad till höger om sjukhusets huvudentré uppe på torget.
Adressen är Sjukhusbacken 12. 

Personer som kommer till akuten med egen bil ska åka ner i garaget och följa skyltningen. Entré finns direkt från garaget för bekväm och snabb access. 

Regnskydd för köande

Regnskydd för väntande besökare till vuxenakuten.

Åtgärder mot smittspridning. Med anledning av Coronapandemin och risken för smittspridning behöver vi begränsa antalet personer som väntar samtidigt inne i akutens entréhall. Det betyder att du som söker till akuten kan komma att vänta en stund utanför entrédörrarna, innan du träffar vårdpersonal som gör en första ankomstbedömning. Om du misstänks vara smittad av covid-19 får du munskydd medan du väntar. 

Även i garaget kan patienterna behöva vänta i kö för att gå till inskrivningen.

Följ utvecklingen på Sös webbplats.

Vy över entréhall vuxenaktuen

En titt in i entréhallen från ingången på torget.

Den nya vuxenakuten är en del av ut- och ombyggnad av Södersjukhuset, som totalt omfattar 76 000 kvadratmeter (cirka 25 procent av Södersjukhusets yta). I nära anslutning till akuten finns nu även 24 nya operationssalar och en sterilcentral. Dessutom ryms här Kliniskt centrum för patologi/cytologi, Sveriges största obduktionsverksamhet samt Rum för avsked. De nya vårdavdelningarna rymmer totalt 183 enkelrum och en infektionsavdelning med ingång direkt utifrån.