Nya gatunamn klara

Medicingatan, Tvätterigatan och Ambulansgatan. Namnen på de nya gatorna som anläggs i samband med bygget av Framtidens Sös är klara. Beslutet om de nya namnen har fattats av stadsbyggnadsnämnden.

Nya namn som föreslås anknyter nästan alltid till en namnkategori som redan finns alternativt att de får bilda en ny kategori med någon koppling till den aktuella platsen och/eller dess historia, skriver man på Stockholm stads webbplats. Det ställs höga krav på de nya namnen. De ska vara enkla att uppfatta även i en nödsituation, de ska inte vara svåra att uttala eller skriva och ska inte kunna förväxlas med befintliga namn.

Karta nya gatunamn

Bakgrundsfakta: Vad är namnberedningen?

Namnberedningen tillsattes ursprungligen 1920 för att lämna namnförslag till dåvarande byggnadsnämnden. Ledamöterna i beredningen representerar skilda kunskapsområden (bland annat namnforskning, språkhistoria, språkvård, historia, Stockholmskunskap, arkitektur och arkivkunskap) som är viktiga när namn inom Stockholms stad ska väljas och vårdas. Namnberedningens tio ledamöter väljs av stadsbyggnadsnämnden, med undantag för två av ledamöterna som utses internt inom de politiska blocken.

 

Läs mer på www.stockholm.se