Nya försörjningsbyggnaden öppnad

Försörjningsbyggnaden med godsmottagning, sop- och tvättsug och lokaler för Sös Servicegrupp är klar. Det är den första riktiga milstolpen i byggandet av Framtidens Sös.

I månadsskiftet februari-mars tas den nya byggnaden i bruk. Den är mycket viktig för en rad funktioner på Södersjukhuset och brukar ibland kallas sjukhusets hjärta.  Godsmottagningen är mycket vital för att klara moderna just-in-time-leveranser till sjukhusets verksamhet.

 

I byggnaden finns både en tvättsug och en sopsug. Sopsugen som kan hantera upp till 10 ton sopor per dygn.

Konst inomhus i Byggnad 74

Kulturförvaltningens Susanne Andersson Kopp framför Sebastian Freytags Interaction på pelaren.

 

Sebastian Freytags konstverk består av ett upprepat mönster som har målats direkt på olika väggar och pelare i byggnaden. Det är en slags blandning mellan klassisk freskmålning och graffiti eller street art. Konstnären har inspirerats av fasadens sträckmetall  och byggnadens ständiga aktivitet och rytm, en hjärtrytm som gör det möjligt att driva Södersjukhuset. Genom de glasade väggpartierna syns konstverket även för förbipasserande och dem som bor intill.  

 

Fasaden är ett byggnadsintegrerat konstverk, helt i sträckmetall. Verket Talamus är gjort av Inger Andersson.

 

Genom att på ett enkelt sätt arbeta med två olika bredder samt några olika längder på metallskivorna, vända vissa av dem upp och ner samt låta en glipa av den mörka fasadskivan löpa som en stigande puls över fasaden har Inger Andersson med enkla medel tillfört intresseväckande kvaliteter till byggnaden. Talamus består av ca 1300 kvm sträckmetall. Den konstnärligt gestaltade fasaden utgör också en viktig del av sjukhusets utomhusmiljö, och skapar i samklang med övrig gestaltning ett stimulerande och varierat uterum.