locum.se

Vi utvecklar fastigheten Södersjukhuset tillsammans med vården

Under 2024 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus. Är du nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Maria Gustafson, förvaltningsområdeschef, och Susanna Alexandersson, projektområdeschef, hur de arbetar tillsammans med vården för att stärka och framtidssäkra sjukhusområdet.

 

maria_sanna_20230313_4733.png

Bildtext: Locums chefsteam på Södersjukhuset är Susanna Alexandersson och Maria Gustafson.

Vad händer på Södersjukhuset under 2024?

Mycket är på gång inom sjukhusområdet! Under 2024 pågår ungefär 100 större och mindre byggprojekt och lokalanpassningar. Stora ansträngningar görs för att minska energianvändningen i fastigheten och det pågår ett ständigt arbete med underhåll och besiktningar av bland annat hissar och brandlarm i olika delar av sjukhuset.

Ett stort ombyggnadsprojekt som redan är i gång är moderniseringen av vårdflyglarna 17/18. Flyglarna renodlas för vårdavdelningar med enpatientrum och den ursprungliga arkitektoniska tanken med vårdavdelningar med utsikt mot Årstaviken återskapas.

– Projektet går under våren 2024 in i en ny fas och går från rivning till uppbyggnad. Nu blir det verkligen full aktivitet. Från att tidigare varit förberedelser, i form av bland annat att ta bort alla gamla tekniska installationer och bygga upp en mock-up på nya vårdrum, går bygget in i en produktionsfas, förklarar förvaltningsområdeschef Maria Gustafsson.

En av insatserna i 17/18 framöver blir att byta alla fönster mot söder för att bidra till minskad energianvändning i byggnaden. Det kommer även att innebära en bättre ljudmiljö inomhus. Fönstren kommer gestaltningsmässigt att vara likvärdiga med originalen.

– Även projektet som går under namnet IVA-klustret går in i en ny fas. Det kommer att pågå i fyra av de äldsta byggnaderna på sjukhusets norra sida fram till och med år 2026. IVA-klustret innefattar en hyresgästanpassning för en ny intensivvårdsavdelning med 22 vårdplatser och en fastighetsägarinvestering för att påbörja uppgraderingen av ett antal viktiga tekniska system som möter upp en alltmer teknikintensiv vård, säger projektområdeschef Susanna Alexandersson.

Nya IVA, som omfattar 3000 kvadratmeter, ligger på ett våningsplan som skär igenom flera delar av fastigheten och skapar ett bättre patientflöde. De tekniska system som kommer att uppgraderas är bland annat VVS, kyla, medicinska gaser och brandskydd.

iva_2_7503110_700pxl.png

Bildtext: Teknikintensivt både i byggnaderna och i vårdens lokaler.

– Till att börja med gör vi förberedande arbeten, dels detaljprojektering tillsammans med vården för att klargöra exakt vad och hur man ska bygga, dels rivningar och olika byggnationer. Under byggtiden kommer logistikflödena både inom- och utomhus att anpassas. Till exempel ska vi rusta hängkorridorerna för akuta flöden (Byggnad 02 och 09) och vi bygger också en ny hängkorridor (Byggnad 07). Och utomhus blir det ett nytt logistikcenter för material, byggavfall samt bodar och en gångbro för yrkesarbetare.  

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Även i ett längre perspektiv har Locum fokus både på vårdens behov och på uppgraderingen av de byggnadstekniska systemen, som är en förutsättning för patientsäker vård.

 – Det gör vi bland annat genom att arbeta med sjukvårdens lokalförsörjningsplan och vår underhållsplan. På det sättet kan vi skapa konkreta och långsiktiga planer tillsammans, säger Maria.

– Vi fortsätter också oförtrutet att tillsammans med vår driftentreprenör arbeta med att minska energianvändningen. Optimering av befintliga system, byte av belysning och investeringar i effektivare teknik är grunden. Här fortsätter vi att vara framgångsrika och sedan 2019 har vi minskat energianvändningen med 15 procent, betonar Maria.

Att spara energi är ett gemensamt arbete för fastighet och verksamheterna. Vården behöver också fortsatt hjälpa till att spara energi, därför driver Locum sedan 2022 kampanjen ”Energismart på jobbet”. Kampanjen bjuder på konkreta tips, inspiration och kunskap om hur vårdens medarbetare kan göra skillnad på sin arbetsplats.

Utifrån resultat på de kundundersökningar vi gjort under 2023, vilka områden kommer ni att arbeta extra mycket med under 2024?

– Vi ser en positiv trend i våra kundmätningar, men vi är ännu inte helt nöjda, säger Susanna.

Ett fokusområde framåt är hur vi arbetar med felanmälningar, beställningar och återkoppling till hyresgästerna.

– Vi behöver tillsammans med driften hitta sätt att förbättra vår service. Vi kommer också berätta mer och oftare om vad man själv kan göra redan vid anmälan för att få bättre återkoppling, avslutar Maria.

Publicerad: 23 januari 2024