Planerade prov av reservkraften

Vi genomför planerade prov av reservkraften kontinuerligt andra torsdagen i månaden mellan kl. 07:45 och kl. 08:45 med undantag för juli månad.

Om störningen

Plats

Södertälje sjukhus

Första torsdagen i varje månad klockan 7.30 testas reservkraften på sjukhusområdet. Vid ett reservkraftsprov försvinner strömmen under 20-30 sekunder innan aggregaten för reservkraften kopplar in. Alla elektriska anläggningar ska under provet betraktas som spänningssatta. Under provtid kan driftomläggningar förekomma, undvik därför att använda känslig utrustning.  Intern rutin finns på sjukhuset för akutlägen.

Syftet med återkommande reservkraftsprov är att säkerställa att alla reserv- och kraftsystem fungerar och att vidareutbilda driftpersonal. Syftet är också att ge sjukvårdspersonal en möjlighet att öka beredskapen för situationer som kan uppstå vid ett realistiskt strömavbrott förorsakat av fel på de tekniska systemen.

När prov utförs, vänligen kontrollera följande: 

Apparater kopplade till MVL så kallad "Mycket Viktig Last" (märkta med brun skylt) aldrig tappar ström under provet. Utrustning för manuell drift av medicinskteknisk utrustning alltid finns till hands. Det fortfarande finns viss ledbelysning. Detta gäller direkt vid avbrottet samt under den första minuten. Hissen kan stanna 15-20 sekunder. Nödbelysning finns.

Händer något onormalt? Kontakta Locums kundtjänst på 08-123 172 00.

Planerade prov av reservkraften 2021 sker följande datum:

  • 14 januari
  • 11 februari
  • 11 mars
  • 8 april
  • 10 juni
  • 12augusti
  • 9september
  • 14oktober
  • 11november
  • 9 december

Kontaktperson

Ågren, Jan

Jan Ågren