Nya vårdlokaler för geriatrisk vård byggs på Södertälje sjukhus

Locum AB bygger på fyra nya våningsplan på hus 20 vid Södertälje sjukhus. En investering som förbättrar arbetsmiljön och skapar fler patientsäkra geriatriska och generella vårdplatser. Lokalerna planeras att överlämnas till verksamheten våren 2026.

Pabyggnad_hus20.JPG

Södertälje sjukhus har de senaste åren genomgått en omfattande upprustning. Bland annat har en ny behandlingsbyggnad tillkommit med akutmottagning, intensivvårdsplatser, BB/förlossning och en operationsavdelning. En vårdbyggnad och entrébyggnaden har också totalrenoverats. Nu tas ytterligare ett steg för att framtidsäkra sjukhusets vårdlokaler.

Locum bygger nu på hus 20 med fyra nya energieffektiva, patientsäkra och arbetsmiljövänliga lokaler på cirka 9 000 kvadratmeter. Påbyggnaden möjliggör tre geriatriska vårdavdelningar med vardera tjugo vårdplatser i enkelrum. En utökning med sex vårdplatser. Det fjärde våningsplanet planeras att användas som en generell vårdavdelning.

Idag bedrivs den geriatriska vården i en äldre byggnad ”hus 18”. Över tid har lagstiftningen och Arbetsmiljöverkets krav förändrats och utvecklats. Det ställs helt andra krav idag än när fastigheten byggdes en gång i tiden.

– Syftet med påbyggnaden på hus 20 är att förbättra den fysiska arbetsmiljön för vårdpersonalen och skapa fler patientsäkra geriatriska vårdplatser. Nu skapar vi en hållbar vårdmiljö för alla som rör sig i lokalerna enligt Arbetsmiljöverkets höga krav, säger Jens Sjöström, ordförande Locum.

Förutom en förbättrad arbetsmiljö innebär påbyggnaden att personal, patienter och besökare får ett bättre inomhusklimat genom att hus 20 redan har installerad kyla. Fönster och fasad kommer att bidra till en energieffektiv byggnad.

– Påbyggnaden ger oss bättre förutsättningar för att driva geriatrisk vård på Södertälje sjukhus. Dessutom blir logistiken effektivare genom närheten till övrig akutvård, säger Anna Gerber Ekblom, vd på Södertälje sjukhus.

Byggstart är i slutet av februari. Överlämning till verksamheten beräknas ske våren 2026.

Till Locums pressrum >>

 

Publicerad: 20 februari 2024