Patienten i fokus i nya lokaler hos Dagkirurgiskt centrum

Huvudentrébyggnaden på Södertälje sjukhus har totalrenoverats sedan 2020 och nyligen invigdes huvudentrén som sista etappen på renoveringen. Susanna Vellner, vårdenhetschef på Dagkirurgiskt centrum har arbetat i projektet sedan start och berättar om de nya flexibla lokalerna som möjliggör ett ökat patientflöde och patientfokus.

Susanna_Vellner_750px.jpg

Bildtext. Susanna Vellner är vårdenhetschef på Dagkirurgiskt centrum på Södertälje sjukhus.

Susanna Vellner är vårdenhetschef på Dagkirurgiskt centrum på Södertälje sjukhus. I den nyrenoverade huvudbyggnaden på plan åtta arbetar hon och hennes nio kollegor med att förbereda cirka tjugo patienter per dag inför och efter operation.

Under renoveringen av huvudbyggnaden var Susanna en av representanterna för vården i projektet. Tillsammans med projektledare och vårdlokalutvecklare på Locum, arkitekter, Programkontoret och stödfunktioner som exempelvis IT, MT på Södertälje sjukhus planerades de 650 kvadratmeter stora ytorna.

Jag och mina kollegor på avdelningen har varit involverade i utformningen av lokalerna på ett eller annat sätt från start till slut. Utifrån vårt perspektiv har vi fångat upp detaljer, kommit med inspel och medverkat till förbättringar, säger Susanna.

Renoveringen pågick under pandemin. Ett stundtals tufft arbete för alla inblandade. För avdelningen innebar det att de behövde flytta flertalet gånger för att ge plats åt den prioriterade vården. Att samtidigt arbeta med utformning av nya lokaler kräver ett gott samarbete mellan alla parter i projektet.

Det är många aspekter att ta hänsyn till i en vårdmiljö, både för vårdpersonal som för patienter. Därför är det jätteviktigt att medarbetare inom vårdverksamheten är engagerade i byggprojekten, det är ju ändå de som ska arbeta i lokalerna, säger Johan Rannemo, projektledare på Locum.

Patienten i fokus på vårdtorget

Vårdtorget som man direkt kommer in i har byggts utan fasta väggar. Det ger en ökad flexibilitet i hur lokalerna kan användas framåt. Mitt på vårdtorget finns en övervakningsdel. Härifrån arbetar personalen administrativt och kan samtidigt övervaka patienterna genom den långa glasväggen. Runt omkring finns ytor för den förberedande pre-operativa vården och den postoperativa vården, dit patienter kommer efter sin operation, som avskärmas med konstnärliga vikväggar. De nya övervakningsmöjligheterna innebär att patienterna kan vakna upp på avdelningen, något de inte kunde göra innan.

I våra nya lokaler kan vi arbeta mer patientfokuserat samtidigt som de är mindre personalkrävande eftersom miljön är byggd mer öppen och flexibel. Det innebär att vi har en bra överblick på patienterna jämfört med om de befinner sig i enskilda rum. Här känner sig patienterna sedda och bekräftade och vi kan enklare lindra deras oro, fortsätter Susanna.

På avdelningen finns även mindre samtalsrum och enkelrum vid speciella behov. Dagsljuset flödar från flera håll och ventilationen är avsevärt bättre än tidigare. Upplevelsen av moderna och fräscha lokaler där det är enkelt att hålla en god hygien är viktiga delar för en bra arbetsmiljö inom vården.

Vi får mycket beröm för våra lokaler från patienterna. Det luktar så fräscht här inne, det luktar nytt! säger Susanna.

På vårdtorget spelar lugn spa-musik.

Det finns forskning på att musik lindrar oro och leder till ökad kvalitet och kortare sjukhusvistelse vilket kan leda till att man kan minska lugnande läkemedel. Därför vill vi bygga en spa-känsla här. Tanken är att vi ska utveckla det här framåt. Det finns nämligen flera forskningar på vilken typ av musik man ska ha men dit har vi inte kommit ännu, fortsätter Susanna.

Susanna och hennes kollegor har redan dragit i gång nya projekt för att effektivisera flöden in på operation.

Nu har vi så bra utvecklingspotential i lokalerna och med några fler resurser är vi redo att genomföra fler operationer per år. Jag har lärt mig massor av att vara med i byggprojektet, det har verkligen varit utvecklande, avslutar Susanna.

Publicerad: 21 juni 2023