Fortsatt utveckling av fastigheten Sollentuna sjukhus

Nyfiken? Vad händer med lokalerna på ditt sjukhus de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Locums förvaltningsområdeschef för Sollentuna sjukhus, Camilla Peterzén på 3 frågor om hur vi tillsammans utvecklar och framtidssäkrar fastigheten för modern vård.

camilla_700x450px_220328.jpg

Bildtext: Camilla Peterzén, förvaltningsområdeschef på Locum för vårdfastigheten Sollentuna sjukhus, berättar om utvecklingsplanerna.

Vad händer med fastigheten under 2022?

– Det har gått två år sedan vi färdigställde ombyggnationen och vi har ett fortsatt fokus på att fylla upp sjukhuset med verksamheter. Vi har hyrt ut flera lokaler under 2021, bland annat till en ögonmottagning och ett storkök, och ser nu fram emot att de verksamheterna kommer på plats och att vi får ett ökat besökande till sjukhuset, berättar Camilla. Peterzén förvaltningsområdeschef för Sollentuna sjukhus på Locum.

sollentuna_700x350px_220323.jpg

Bildtext: Flera nya hyresgäster är på väg att öppna upp sina verksamheter.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på cirka 5 års sikt?

– Eftersom sjukhuset nyligen är ombyggt planerar vi inte för några större utvecklingsprojekt under de kommande åren. Vi kommer däremot påbörja ett arbete där vi utreder behovet av upprustning i garaget då det inte ingick i det stora ombyggnadsprojektet som färdigställdes 2020, fortsätter Camilla.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just nu?

– Sollentuna sjukhus är klassad som Miljöbyggnad, vilket innebär att sjukhuset granskas av tredje part på totalt 16 olika värden. Vi arbetar nu med att delverifiera certifieringen eftersom sjukhuset inte är fullt uthyrt och driftsatt. Den slutliga verifieringen sker 2024. Eftersom vi har en klassificering på sjukhuset så har vi med oss det löpande under förvaltningen där vi exempelvis tänker på att göra rätt gällande materialval eller nyttja produkter som är i enlighet med Miljöbyggnad, avslutar Camilla.