Håll Nollan på besök i Sollentuna

Under tisdagen hade Locums byggprojekt på Sollentuna sjukhus besök av Håll Nollan, en samverkansgrupp för att hålla nere olyckor på byggarbetsplatser. Det blev ett lyckat besök för gruppen som fick en genomgång hur man arbetat med arbetsmiljön i projektet.

Håll Nollan

Locum är en av 13 aktörer som bildat denna samverkansgrupp för att hålla nere arbetsplatsolyckor vid byggprojekt.

- Det var ett bra besök, gruppen fick en genomgång av hur vi har arbetet med arbetsmiljön på plats på Sollentuna sjukhus och det stora byggprojekt som vi har där, berättar Locums projektchef, Joackim Lilja.

Varje år sker mängder av olyckor på arbetsplatser och inom ett byggprojekt gäller det att aktivt arbeta med att arbetsplatsen ska vara en säker arbetsplats.

- Det är viktigt för Locum att vara en del av Håll Nollan, därmed visar vi att vi jobbar aktivt med att förebygga arbetsplatsolyckor, säger Kerstin Paulson på Locum som jobbar med Hålla Nollan.