Miljöbyggnad Silver till Sollentuna sjukhus

Fastigheten Tabletten 1, som innefattar hela Sollentuna sjukhus, fick redan 2017 en preliminär certifiering med Miljöbyggnad Silver i kategorin ”ombyggnad”.

sollentuna_miljobyggnad_825x464px_240207.jpg

Efter några år i drift och genomförd verifieringsprocess är det nu klart att byggnaden fortsatt lever upp till de höga kraven och slutligt certifieras med Miljöbyggnad Silver. Beskedet kom i början av februari från Sweden Green Building Council, som är certifieringsorgan för Miljöbyggnad.

sam_höglund.jpg – Vi är väldigt glada och stolta över att sjukhuset lever upp till de högt ställda kraven och behåller certifieringen Miljöbyggnad SilverVi är extra glada över att sjukhuset dessutom uppfyller guld på 8 av de 16 indikatorerna. För oss är certifieringen en kvalitetsstämpel och även ett stöd för den fortsatta utvecklingen och driften av byggnaden, säger förvaltningsområdeschef Sam Höglund.

 

Verksamheter på sjukhuset

Under åren 2016 – 2020 gjordes en helrenovering av Sollentuna sjukhus som idag till stor del består av verksamheter inom geriatrik, palliativ vård, specialistvård och rehabilitering. I januari 2020 öppnade närakuten på sjukhuset.

Bilder före och efter

sollentuna_huvudentre.jpgHuvudentrén före. sollentuna_entre_mindre.jpgHuvudentrén efter.
sollentuna_knogjarnet_180427.JPGByggnaden "Knogjärnet" före. sollentuna_knogjarnet_201215.jpgByggnaden "Knogjärnet" efter.
sollentuna_flygbild_IMG_005.jpg
Flygbild före.
sollentuna_flygbild_210_0106.jpgFlygbild efter.


Bilder efter ombyggnad

20201215_4822_mindre.jpg
Caféytan vid huvudentrén.
sollentuna_konst_201215.jpg
Sjukhuskorridor med konst.
sollentuna_personalmatsal_201215.jpg
Den stora personalmatsalen.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader, som innebär att byggnadens prestanda granskas av tredje part. Inom systemet värderas bland annat energianvändning och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter. Krav ställs också på att god inomhusmiljö säkerställs genom bra dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat samt genom att förebygga problem med fukt och radon. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Publicerad: 7 februari 2024