Sollentuna sjukhus är stängt under ombyggnationen

Sedan 2016 pågår ett ombyggnadsprojekt på Sollentuna sjukhus. Under projektet, som kommer att vara färdigt under 2019, är sjukhuset stängt och all vårdverksamhet är flyttad till andra lokaler i Sollentuna.

Ombyggnationen på Sollentuna sjukhus är en del av de strategiska investeringarna som Stockholms läns landsting beslutat sedan tidigare. Under 2019 kommer vårdverksamheter börja flytta in på Sollentuna sjukhus i nyrenoverade lokaler.

Under ombyggnationen är sjukhuset stängt för allmänheten.