Ungdomens hus

I Ungdomens Hus sammanför vi SLSO:s barn- och ungdomsvård inom psykiatri, beroendevård och ätstörningsvård i en gemensam byggnad.

Huvudblocket entré

Vad gör vi?

I april 2021 fattades det ett beslut om att starta en förstudie för att undersöka möjligheten att samlokalisera SLSO:s barn- och ungdomsvård inom psykiatri och beroendevård samt ätstörningsvård till en gemensam byggnad. Förstudien kom fram till att byggnad B och C, tidigare huvudbyggnaden på Solna sjukhusområde, skulle vara en lämplig plats. 

I Ungdomens Hus skapar vi 100 vårdplatser med förutsättning för dagliga aktiviteter och utevistelse i anslutning till avdelningarna.

 

Varför gör vi det?

Idag erbjuder SLSO psykiatrisk heldygnsvård för barn och unga inom flera verksamheter, men på olika geografiska platser: S:t Görans sjukhusområde (Maria Ungdom och Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP), Wollmar Yxkulls gata (Stockholms Centrum för Ätstörningar, SCÄ) och Sachsska vid Södersjukhuset (BUP). Det finns även två akutmottagningar, i separata lokaler på Sachsska och S:t Göran. 

Att samla heldygnsvården för barn och unga under ett och samma tak, Ungdomens Hus, ger goda förutsättningar till att: 

  • Möta kraven på en modern och god vårdmiljö 
  • Skapa ett fungerande vårdsamband 
  • Erbjuda samvård för patienter med komplexa tillstånd 
  • Stärka tillgängligheten till god vård

Genom bättre samordning och gemensamma arbetssätt blir vården också mer kostnadseffektiv. 

Har du frågor?

Kontakta Lisa Dahlstedt, projektledare:
070 - 571 57 19
lisa@lisadahlstedt.se 

 

Om projektet

Start
Planerat slutdatum
Extern projektledare

Lisa Dahlstedt, lisa@dahlstedt.se 

Fastighetsförvaltare
Jonas Dahlqvist Förvaltningsområde Solna