Försäljning av Pavia 1, Hagaplan

JLL Capital Markets har av Region Stockholm fått uppdraget att förmedla försäljningen av Pavia 1, Hagaplan på Solna sjukhusområde

Byggrätt för kontor och centrumändamål. 

Basfakta

Typ: Äganderätt  
Markareal: 631 kvm
Estimerad byggrätt, BTA: 1 763 kvm
Planbestämmelser: Kontor och centrumändamål 

webb_800x540px_pavia1.jpg

Kontaktperson
Pegah Abedini
JLL Capital Markets 
+46 (0)73 503 51 21
pegah.abedini@eu.jll.com