Försäljning av fastigheten Tegelbruket 4

Regionfullmäktige har beslutat om försäljning av fastigheten Tegelbruket 4 inom S:t Eriks sjukhusområde

S:t Eriks ögonsjukhus har länge varit lokaliserat till Kungsholmen, S:t Eriks sjukhusområde på Fleminggatan. Nu har verksamheten flyttat till nya ändamålsenliga sjukhuslokaler i Solna, i nära anslutning till Nya Karolinska sjukhuset. Regionen har, tillsammans med Stockholms stad, arbetat för att utveckla området till en attraktiv del av Kungsholmen med blandad bebyggelse innehållande bostäder, kontor, handel och samhällsservice som förskola. Det rör sig om drygt 40 000 kvm fördelat på två kvarter som ansluter till stenstadens ursprungliga arkitektur.

Fastigheten Tegelbruket 4 inom S:t Eriks sjukhusområde förvaltas idag av Locum, Region Stockholms helägda fastighetsbolag. Fastigheten har framför allt inrymt S:t Eriks ögonsjukhus som nu flyttat till nybyggda lokaler.

Försäljningen genomförs under hösten av Locum på uppdrag av ägaren Region Stockholm. Regionfullmäktige förväntas ta det sista beslutet rörande försäljningen under 2021.  Fastigheten kommer att säljas till marknadspris, det vill säga en försäljning på den öppna marknaden där högsta pris kommer vara den enda parametern.

Ögonsjukhuset, som varit största hyresgäst har flyttat och övriga hyresgästers avtal löper som vanligt, de överförs vid försäljningen till den nye ägaren.

st_erik_570x300px_201027.jpg