S:t Eriks Ögonsjukhus flyttar till nya lokaler 27 september

Den 27 september flyttar S:t Eriks Ögonsjukhus till nya lokaler i Hagastaden men arbetet med att planera för ett nytt ögonsjukhus påbörjades redan för 12 år sedan.

Erik Hirsch, projektledare på Locum blev tillfrågad i slutet av 2014 om att vara drivande med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för byggnadsdelen som kunde användas vid en ny upphandling.

Erik har sedan 2016 drivit projektet och det har varit många utmaningar, men snart öppnar verksamheten och projektet börjar lida mot sitt slut.

  erik_hirsch_400x507px.jpg

  Här är händelseförloppet i korthet

  • Juni 2014 - Landstingsstyrelsens beslutar att upphandla nya lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus. 
  • November 2014 – Erik Hirsch får uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag.
  • Våren 2015 – förfrågningsunderlag klart bestående av bland annat lokalspecifika förutsättningar.
  • Oktober 2015 – upphandling klar. 
  • April 2016 – Landstingsstyrelsen tilldelade uppdraget till Scandinavian Life Science Två AB.
  • Maj 2016 – september 2020 – Projektering och byggperiod.
  • 27 september 2020 – Ögonsjukhuset flyttar in i nya lokaler där Hemsö Fastighets AB blir ny fastighetsförvaltare.

Specialister

Under åren 2016 och 2020 har det varit många viljor, många människor inblandade och många beslut som tagits för att ro detta omfattande projekt i land. 

Erik har bland annat fått stöttning av Lena Brinck, vårdlokalutvecklare på Locum och även sjuksköterska, som varit med under hela resans gång. Lena har stöttat i alla tänkbara frågor kring lokalernas utformning ur ett vårdperspektiv. Vill du veta mer om vad en vårdlokalutvecklare gör, se denna film med Lena Brinck.   startbild_webb_600x447px_expertrollen_lena_brink_200130.jpg


Många av Locums teknikspecialister var också involverade med deras kunskap som granskare av projekthandlingar. Locum arbetade tillsammans med representanter för olika brukarorganisationer, bland annat Synskadades Riksförbund för planeringen av ögonsjukhusets tillgänglighet. Anna Bergqvist, Locums tillgänglighetsspecialist har varit med från start för att utveckla lokalerna med bland annat tydliga kontraster, taktila skyltar och ledstråk – allt för att besökarna ska få ett så smidigt och tryggt besök som möjligt. 

Fakta
Yta:
14 700 kvm
Operationssalar: 12 
Vårdrum: 16 
Mottagningsrum: 186 
Anställda: 440 personer
Antal patientbesök årligen: 175 000 varav 26 000 som uppsöker akuten
Antal operationer årligen: 10 000
Typer av avdelningar: mottagningar för ögats alla olika delar samt för barn och skelningspatienter, akutmottagning, operationsavdelning, sterilteknisk avdelning, vårdavdelning, vävnadsinrättning, forskning, utbildning och administration.

Ny adress: Eugeniavägen 12, Solna

st_erik_fasad_400x487px.jpg

 

st_erik_hisshall_red.jpg

Bildtext: Hisshall och trappuppgång.

st_erik_reception.jpg

Bildtext: Tydliga ledstråk på golvet vid receptionen.

Väntrum vid reception mottagning_red.jpg

Bildtext: Vänthall

st_erik_undersökningsrum.jpg

Bildtext: Undersökningsrum

st_erik_operationssal.jpg

Bildtext: Operationssal

st_erik_uppvaksplatser efter narkos.jpg

Bildtext: Uppvaksplatser efter narkos

st_erik_dagrum_vårdavd.jpg

Bildtext: Dagrum för vårdavdelning