Tillsammans minskar vi energianvändningen

Många bäckar små och samarbete tar oss långt. Det är viktigt inom många områden, inte minst när det handlar om att på bred front göra insatser som bidrar till minskad energianvändning och klimatpåverkan. Ett möte med Locums energicontroller och miljöhandläggarna vid Danderyds sjukhus är ett bra exempel på hur vi kan kroka arm och med gemensamma krafter minska energianvändningen.

13 mars var Locums energicontroller Hannes Hedlund inbjuden till ett möte med miljöhandläggarna vid Danderyds sjukhus för att dela kunskap, inspirera och ge konkreta tips om hur alla på sjukhuset kan bidra till minskad energianvändning.

Miljömöte mars_Hannes och Jenny.jpg
Bild: Hannes Hedlund, energicontroller på Locum och Jenny Liliehöök, hållbarhetsansvarig vid Danderyds sjukhus.

Jenny Lilliehöök, hållbarhetsansvarig vid Danderyds sjukhus höll i mötet där Hannes var inbjuden.

Varför bjöd ni in Locum?

–  Jag tror på vikten av samverkan på alla plan inom regionen för att nå våra mål och göra verklig skillnad. Det här tillfället är ett utmärkt exempel på det. Genom samverkan kan vi nå längre, förklarar Jenny.

Vad vill du skicka med till dina kollegor på sjukhuset?

–  Använd det informations- och stödmaterial som Locum har tagit fram och bjud in Hannes till ett möte. Integrera frågor om energiarbete i egenkontrollen och uppmuntra medarbetare att felanmäla till Locum när de ser eller upplever problem med ventilation, värme eller belysning, säger Jenny.

–  Samverkan för en energismart vardag på arbetet är ingen engångsgrej. Vi behöver kontinuerligt påminna oss om våra vanor och beteenden samt vilka möjligheter vi har att spara energi i våra byggnader, eftersom förutsättningarna varierar, avslutar Jenny.

Miljömöte mars_Hannes.jpg
Bild: Hannes Hedlund under ett möte med miljöhandläggarna vid Danderyds sjukhus.

Hannes inledde med att lyfta fram delar ur Locums energiplan för Danderyds sjukhus 2024 och visa exempel på det systematiska energi- och hållbarhetsarbete som pågår. Det finns årliga energimål för Locum som helhet och för respektive sjukhusområde. För Danderyds sjukhus finns en ambitiös prognos som förutspår kraftig minskning av energianvändningen under 2025 och 2027, främst tack vare flera pågående och planerade insatser som då väntas ge effekt. Inte minst ett kommande projekt med geoenergibrunnar. 

Hur kan medarbetare på sjukhuset bidra till att minska energianvändningen?

–  Ta gärna del av de energismarta tips som vi delar med oss av på locum.se/energismart. Det kan handla om enkla åtgärder som att stänga av elektrisk utrustning som inte används eller snabbt stänga kylskåpsdörrar. Vi vill också uppmuntra enheter och avdelningar att göra en energirond, själva eller med stöd från Locum. En mall för detta finns på locum.se/energismart, förklarar Hannes.

–  Information om inomhusklimatet finns på locum.se och inom kort finns det också en presentation tillgänglig som stöd till er som vill prata energi och energibesparing på till exempel enhets- eller avdelningsmöten. Ni är också välkomna att bjuda in oss energicontrollers på Locum för tips och inspiration. Jag tror på att gemensamt arbeta med energifrågor på bred front. Vi har faktiskt en planet att rädda, avslutar Hannes.

För mer information

Regionen har satt ett utsläppsmål för koldioxidekvivalenter (CO2ekv), vilket innebär en halvering av de samlade utsläppen till 2030 och att uppnå nettonoll-utsläpp till 2035 enligt Region Stockholms hållbarhetsstrategi.

Här kan du läsa mer om energiminskande åtgärder och energimål vid Danderyds sjukhus.