Locum.se - Södersjukhuset

Södersjukhuset är beläget på Årstaberget på Södermalm i Stockholm. Byggnationen påbörjades 1938 och sjukhuset invigdes 1944, mitt under andra världskriget, men stod helt klart först 1953.

Södersjukhuset är ett exempel på modernism, med renhet, enkelhet, ljus och luft. Tongivande skapare var Hjalmar Cederström som kallade sig socialingenjör. Arkitekt: Hermann Imhäuser. Till- och ombyggnader har gjorts varje decennium. Under åren 2014-2020 byggs sjukhuset ut som en del av en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet.

Här arbetar idag 4300 personer med bland annat akutsjukvård, förlossningsvård, de vanliga folksjukdomarna och patientnära forskning. Även i framtiden kommer Södersjukhuset att ha en nyckelroll i länets hälso- och sjukvård med ett bredare vårduppdrag och en större kapacitet än idag.

Här på locum.se kan du hålla dig uppdaterad kring aktuella byggprojekt och driftstörningar på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften. Störningar och projekt är indelade utifrån område eller byggnad - titta på kartan härintill om du är osäker på vilken byggnad du befinner dig i.

Koll på läget 2018!
Vad händer i vårdfastigheten Södersjukhuset under 2018? Vilka byggprojekt blir klara? Hur ser framtidsplanerna ut? Träffa vår förvaltningsområdeschef, ta del av projektsidor, filmer och korta fakta. Allt paketerat kortfattat och överskådligt.

Klicka dig vidare till Koll på läget för Södersjukhuset.

Koll på läget

4 300

Antal medarbetare

1944

Sjukhuset invigdes

145 000

Besök på akuten/år

Aktuella störningar

Sprängningar hösten 2018

Sprängningar hösten 2018

Mindre sprängningsarbeten kommer att pågå etappvis under hösten med start i mitten av augusti. Sprängningarna utförs i nära samarbete med känslig vård på sjukhuset.

Plats Södersjukhusets västra del
Plats
Södersjukhusets västra del

Kontaktpersoner Locum för Södersjukhuset

Faihaa Yaqub
Faihaa Yaqub
Förvaltningsområdeschef
Helena Lago
Helena Lago
Fastighetsförvaltare
Jörgen Lindberg
Jörgen Lindberg
Fastighetsförvaltare