Välkommen till Dalens sjukhus. Huvudentrén är öppen vardagar mellan 06.30 och 19.00. Kontakta receptionen för mer information.

Namnet Dalen kommer från ett torp som var beläget i området på 1700-talet. På området där Dalens sjukhus står idag fanns ett större koloniområde, Dalens koloniträdgårdar, som anlades 1911. Det började röjas i slutet på 60-talet för att ge plats till, vad man planerade skulle bli norra Europas största sjukhus. Planerna ändras dock och Dalens sjukhus rymdes på en fjärdedel av vad man tidigare tänkt.

Kontaktpersoner Locum på Dalens sjukhus

Lars Persson
Lars Persson
Fastighetsförvaltare
Christina Bjelkström
Christina Bjelkström
Teknikförvaltare
Helena Andersson
Helena Andersson
Driftcontroller
Erica Elmenmo
Erica Elmenmo
Facility Manager